zondag 31 januari 2010

Geen angst

Spreuken 1:33
“Maar wie naar mij luistert, zal veilig zijn, hij hoeft geen angst te hebben voor het kwaad.”

Is er een medicijn tegen angst? Ja, de liefde van God. Veel mensen hebben angst voor God, zijn bang voor straf en veroordeling. Ze doen hun best om bij God in een goed blaadje te komen door hun fouten te gaan opnoemen en vergeving te vragen, maar in werkelijkheid komen ze op die manier nooit bij Gods liefde uit. Ze blijven zitten met hun angst en hebben dan weer goede, dan weer kwade dagen, afhankelijk van hoe ze zich voelen. God zegt: ‘Wie naar Mij luistert, zal veilig zijn en hoeft geen angst te hebben voor het kwaad.’ Dus ook niet voor het kwaad wat je in jezelf nog vindt. Er is geen veroordeling meer. God heeft je vergeven uit liefde. Hij heeft de weg geopend naar zijn troon uit liefde. Hij accepteert je als zijn kind uit liefde. Hij heeft je gerechtvaardigd, geheiligd, schoongemaakt en voor zich apart gezet uit liefde. Luister naar die woorden, ontvang ze in je hart en ga geloven dat de tijd voorbij is, dat je alleen bij God mag komen om over je fouten te praten. Wees niet bang, God houdt van je.

zaterdag 30 januari 2010

Wie onnozel is

Spreuken 1:32
“Want wie onnozel is, gaat aan zijn halsstarrigheid ten onder, en zelfgenoegzaamheid brengt de dwazen om.”

Deze mensen zijn eigenwijs en keren zich bewust af van God. Onnozel doet vermoeden dat ze het allemaal niet zo goed begrijpen, maar ze zijn juist onnozel omdat ze het wel begrijpen en zich toch afkeren. Hetzelfde geldt voor de dwazen, hun hoogmoed brengt hen ten val. En hoewel God zulke mensen net zo lief heeft als iedere andere, kan Hij niets doen zolang hun houding niet verandert. God is afhankelijk van onze eigen wil. Hij legt uit wie Hij is en wat voor zegen Hij voor ons heeft, maar hij kan het pas geven als wij bereid zijn te ontvangen. En dat ontvangen gaat via de weg van geloof en vertrouwen.

vrijdag 29 januari 2010

Wrange vruchten

Spreuken 1:30-31
“Je nam mijn raad niet aan en verachtte mijn berispingen. Daarom pluk je de wrange vruchten van je plannen,
je daden liggen je zwaar op de maag.”

Adam en Eva namen Gods raad niet aan en zij gaven daarmee het startsein voor de heerschappij van de dood. Slaven van de zonde werden alle mensen. Wrange vruchten waren het gevolg. Ruzie, moord en doodslag, afgunst en bedrog, het zijn zomaar wat woorden die bij me opkomen. Het is des temeer wrang omdat het niet nodig was. De keuzes die we maken in ons leven leveren altijd vruchten op. God wil dat het ons goed gaat en Hij stelt zegen in het vooruitzicht. Maar er is altijd een voorwaarde, die geloof heet. Geloof hechten aan Gods woorden betekent doen wat Hij zegt. Zo simpel is het. Eigen inzichten loslaten en Gods inzichten volgen, dat is de weg die zegen geeft.

donderdag 28 januari 2010

Daarom lach ik om je ongeluk

Spreuken 1:26-29
“Daarom lach ik om je ongeluk, schater ik het uit om je ellende, wanneer ellende op je afkomt als een storm, ongeluk als een onweer over je losbarst, leed en nood je treffen. Dan zul je me roepen, maar ik antwoord niet, je zult me zoeken, maar je vindt me niet. Want je was afkerig van mijn kennis en toonde geen ontzag voor de HEER.”

Dit gedeelte is niet in overeenstemming te brengen met Gods liefde. Daarom is het ook niet God die hier spreekt, maar de wijsheid als wet. Deze wet van de wijsheid werkt net zo onverbiddelijk als de wet van de zwaartekracht. Wie luistert wordt gezegend, wie dat niet doet wordt uitgelachen. Hoe hard dat ook mag klinken, het is de wet van zaaien en oogsten. Ook het Nieuwe Testament roept op om te luisteren naar God en zijn wijsheid. En ook het Nieuwe Testament legt uit dat we de duivel geen voet moeten geven. Ik kan maar tot een conclusie komen: zorg dat je niet wordt uitgelachen, wees wijs en luister naar Gods woord.

woensdag 27 januari 2010

Mijn goede raad

Spreuken 1:25
“Al mijn goede raad heb je in de wind geslagen, elke berisping heb je genegeerd.”

Voor een aardse vader is het al moeilijk te accepteren, wanneer zijn kinderen zijn raad in de wind slaan. Maar de Bijbel is een geestelijk boek, over onze geestelijke Vader. En hoe zal Hij zich voelen, wanneer mensen Hem de rug toekeren en ondanks Zijn adviezen toch een koers inslaan die naar de dood voert? Ik vermoed dat God ontzettend blij is, wanneer we Zijn raad geloven en opvolgen. Wanneer we het lijden en sterven en de opstanding van Christus aannemen en voor het leven kiezen. Er is God veel aan gelegen om ons hart te bereiken met Zijn Woord. De keuze is aan ons.

dinsdag 26 januari 2010

Toen ik je riep, wees je me af

Spreuken 1:24
“Maar toen ik je riep, wees je me af, toen ik je mijn hand bood, nam je die niet aan.”

De worsteling om je te vernederen onder de machtige hand van God – voorwaarde om de boze te kunnen weerstaan – wordt hier in enkele woorden beschreven. En hoewel God ons leert niet te vertrouwen op onze eigen inzichten, neigen we daar toch steeds wel toe. De genade van God is voor mensen die zich onder Gods hand vernederen, dat wil zeggen, die zich laten leiden door Gods woord. Je kunt dat ook geloof noemen. En zo ontstaat het geloof uit het horen en moeten we leren te wandelen in Gods waarheid en die waarheid maakt ons vrij. Het gaat er dus niet om dat het goede beloond wordt of het kwade bestraft, maar dat de vruchten zichtbaar worden van de boom waarvan je eet.

maandag 25 januari 2010

Luister en doe

Spreuken 1:23
“Luister, neem mijn berispingen ter harte - dan stort ik mijn geest over je uit, dan laat ik je delen in mijn wijsheid.”

Hier staat niet dat God je gaat belonen wanneer je luistert, maar dat het luisteren automatisch wijsheid oplevert. Eigenlijk zou het beter zijn als er stond: ‘Luister, neem mijn berispingen ter harte – ZO stort ik mijn geest over je uit, ZO laat ik je delen in mijn wijsheid.’ Het is misschien ook handig om te weten dat bij God luisteren altijd vertaald wordt in doen. Wat je hoort van Hem ga je doen, dan luister je. Niet alleen hoorder, maar ook dader zijn van het woord, dat levert wijsheid en zegen op.

zondag 24 januari 2010

Onnozele mensen

Spreuken 1:22
“‘Hoe lang nog, onnozele mensen, hechten jullie aan je onvolwassenheid, willen jullie, spotters, blijven spotten, haten jullie, dwazen, kennis?”

Wat een woorden gebruikt de Heilige Geest hier: onnozel, onvolwassen, spotters, haten, dwazen. Dat zou je niet verwachten uit de mond van een liefdevolle vader, of juist wel? Het toont Gods onmacht om in te grijpen, als wij niet willen. God wil ons beschermen en zegenen, maar wij gaan liever een andere kant op. God begint dan niet te schelden, maar de waarheid te zeggen. Wie zoiets doms kiest is onnozel, onvolwassen. Hier houdt het praten op, hier moet iemand worden vastgepakt en door elkaar geschud: ‘Begrijp je het dan nog niet? Deze weg leidt naar de dood!’ Herkenbaar? Ben je op een weg die naar de dood leidt? Doe dan het enig juiste, keer om en luister naar je Vader.

zaterdag 23 januari 2010

Bij de poorten

Spreuken 1:21
“Ze laat zich horen bij de poorten, te midden van alle rumoer roept ze uit:”

Een poort is een strategisch punt. Je kunt naar buiten of naar binnen gaan, maar hoe dan ook, je gaat een ander gebied binnen. Een poort, of een deur, staat symbolisch voor elke verandering in je leven. Je keuze is bepalend hoe het verder met je gaat. Vaak krijg je veel adviezen of vraag je ze, wanneer je een verandering zoekt in je leven. Er is dan veel rumoer en niet alles wat je hoort stemt overeen. Sterker nog, je kunt tegengestelde adviezen krijgen. De Bijbel zegt, dat temidden van al dat rumoer, daar op het kruispunt van wegen, Gods wijsheid roept. Het beste advies om te volgen is het woord van God. Het is onveranderlijk, betrouwbaar en vast. Door wie laat jij je adviseren?

vrijdag 22 januari 2010

Wijsheid roept in de straten

Spreuken 1:20
“Wijsheid roept in de straten, over de pleinen klinkt haar stem,”

De straten en pleinen zijn van oudsher ontmoetingsplaatsen. In veel landen gaan de mensen ’s avonds hun huizen uit en de straat op. Daar wandelen en praten ze. Daar luisteren ze en worden meningen gevormd. Maar overal waar veel mensen zijn, vind je ook veel dwaasheid. Daarom zoekt de Wijsheid die plaatsen op en roept: ‘Luister naar Mij.’ Maar er is zoveel lawaai, dat de stem van de Wijsheid door velen niet wordt gehoord. Jammer, maar de Wijsheid geeft het nooit op, want ze wordt bewogen door liefde.

donderdag 21 januari 2010

Het lot van allen

Spreuken 1:19
“Dat is het lot van allen die uit zijn op roof, hun pad voert naar de dood.”

Waarom zou je gaan roven als je alles kunt krijgen? Waarom zou je het pad van de dood kiezen als je ook kan leven? Het antwoord is: verblindheid. Zonde maakt mensen blind. Ze zien de genade niet meer en de liefde van God. Ze vallen terug op zichzelf en hun begeerte naar ‘al het andere’. Ook gelovigen kunnen weer op dat pad terecht komen, wanneer ze zich inlaten met de denkpatronen van de wereld. Daarom kun je deze vader zo goed begrijpen als hij zijn zoon waarschuwt: ‘Jongen, ga dat pad niet op, het voert naar de dood.’

woensdag 20 januari 2010

Hun eigen bloed zal vloeien

Spreuken 1:18
“Alleen hun eigen bloed zal vloeien, hun eigen leven is hun prooi.”

Mensen die zonder God willen leven, zonder Hem rijk willen worden, zullen daar een hoge prijs voor betalen, namelijk hun eigen leven, hun eigen bloed. En dat terwijl de Bijbel zegt dat de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem heeft doen neerkomen. Door het Woord te geloven en toe te passen in je leven, zul je alles uit genade ontvangen, nog veel meer dan je kunt bidden of beseffen. Maar wie het Woord afwijst, verliest alles, ook zichzelf.

dinsdag 19 januari 2010

Wegwezen

Spreuken 1:17
“Het net wordt tevergeefs gespannen als de vogels het bespieden.”

Heb je wel eens geprobeerd een vogel te vangen? Ik wel. Mijn buurman had gezegd dat ik mak zout op zijn staart moest leggen, dan zou ik hem zo kunnen pakken. Ik heb zout gehaald bij mijn moeder, maar niets gevangen… Vogels zijn zeer oplettend. Overal dreigt gevaar. Daar zien ze iemand die een net spant om hen te vangen. Jammer voor de jager, want ze zijn al gevlogen. Zo moet het gaan met ieder die de boze op de loer ziet liggen. Wegwezen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

maandag 18 januari 2010

Op bloed belust

Spreuken 1:16
“want ze haasten zich om kwaad te doen en zijn op bloed belust.”

Zonder bloed ben je dood. Het leven is in het bloed. Daarom is onze tegenstander op ons bloed uit. Maar wij hebben onaantastbaar bloed, namelijk dat van de Here Jezus. Hij gaf zijn bloed vrijwillig, zodat wij eeuwig leven zouden hebben. Je kracht is in het bloed, het bloed van Jezus. Door dat bloed heb je nieuw leven in jezelf. Je bent niet langer een prooi van zonde, ziekte en dood, maar je bent een heerser in gerechtigheid. Weersta elke verleiding en aanval op je hart door te schuilen achter het bloed van Jezus. Bied weerstand tegen de boze en overwin hem door Gods woord. Hij zal je met rust laten.

zondag 17 januari 2010

Ga niet met hen op pad

Spreuken 1:15
“Mijn zoon, ga niet met hen op pad, mijd de weg die zij gaan,”

Hoe vaak hoor je mensen zeggen: ‘Als ik dat geweten had ..’ Het tragische is dat veel ouders zien, dat hun kinderen hun raad in de wind slaan. Maar het wordt pas echt een ramp als je Gods vaderlijke raad terzijde legt. In Psalm 1 wordt gewaarschuwd niet de weg te kiezen van de goddelozen en de spotters. Doe je het toch, dan is dat verderfelijk voor je hart en je geloof. Dan kan de vrucht van Gods woord zich in je leven niet openbaren. Het goede zaad wordt dan overwoekerd en verstikt en komt niet tot wasdom. God werkt zijn plannen voor ons leven uit door ons geloof. Als we dat geloof in Gods woord laten roven, zal er niets van Gods zegen zichtbaar worden. ‘Bewaar je hart boven alles wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens’, laat God weten. Sommige wegen kun je beter mijden, zeker als je van tevoren gewaarschuwd bent.

zaterdag 16 januari 2010

Sluit je bij ons aan

Spreuken 1:14
“Kom, sluit je bij ons aan, we zullen alles delen.”

Wat een mooie woorden, wat klinkt het aantrekkelijk, maar de werkelijkheid is anders. Satan doet zich voor als de engel des lichts, maar in werkelijkheid wil hij je verslinden. Hij gebruikt dezelfde woorden als Jezus: ‘Kom bij mij, al het mijne is het jouwe.’ Het grote verschil is dat Jezus zijn leven aflegde om ons alles te kunnen geven, maar de duivel vraagt ons leven en wil alles van ons nemen. De woorden lijken op elkaar, maar er is een wereld van verschil. De bepalende factor voor geluk of ongeluk in je leven, is degene naar wie je luistert.

vrijdag 15 januari 2010

Een rijke buit, of een rijke genade

Spreuken 1:13
“Hoeveel kostbaarheden zullen we niet vinden, we vullen onze huizen met een rijke buit.”

De hebzucht is het motief van deze moordzuchtige mensen. Een mensenleven telt niet, als het maar buit oplevert. Roven en stelen is het werk van de dief, maar deze dief is ook een moordenaar. Dat is precies de omschrijving die Jezus geeft van de duivel. ‘Hij komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen.’ Wat een verschil met wat Jezus kwam doen: ‘Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’ Zie je dat, in al zijn volheid. Dat betekent dat luisteren naar Gods woord je brengt bij alle volheid. Niet door stelen en roven en moorden, maar uit genade en door geloof. De duivel neemt, maar God geeft.

donderdag 14 januari 2010

Met huid en haar

Spreuken 1:12
“We verslinden ze met huid en haar, zoals het dodenrijk de levenden verslindt, het graf de doden opslokt.”

Steeds openlijker ga je de ware aard zien van hen die de zonde najagen. Steeds meer raak je ook gewend aan hun taal, wanneer je met ze optrekt. Langzaamaan verdraag je het kwade en word je meegezogen. We zijn bezig te zien waar de vader zijn zoon voor waarschuwt en ook wij worden gewaarschuwd dit glibberige pad niet op te gaan. Het begint altijd onschuldig, maar één lucifer zet een heel bos in brand. De grootste fout die we kunnen maken, is om de raadgevingen van God in de wind te slaan en te denken: ‘Mij overkomt het niet.’ Overigens verslindt het dodenrijk de levenden niet, maar dat had je natuurlijk zelf al gezien. Blijf dicht bij God dan blijven je ogen open en je gedachten zuiver.

woensdag 13 januari 2010

Onschuldigen de dood in jagen

Spreuken 1:11b
“als ze zeggen: ‘We willen bloed vergieten, we gaan onschuldigen de dood in jagen, zonder reden,”

Hier zie je de ware aard van de duivel. Bloed vergieten, mensen de dood injagen en dat alles onschuldig en zonder reden. Deze verderfelijke geest zoekt mensen door wie hij werken kan. De voorbeelden kennen we uit de wereldgeschiedenis, het zijn mensen op zoek naar macht, om die vervolgens te misbruiken. Dictators horen daarbij en verlichte despoten. Toch leert de Bijbel dat we niet de mensen moeten bestrijden, maar de geesten. We strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten die hen beheersen. De naam van Jezus en het woord van God zijn de beste wapens in de strijd. Leer de boze te weerstaan, door je aan God te onderwerpen.

dinsdag 12 januari 2010

Niet meegaan

Spreuken 1:11
“Luister niet naar hen als ze je willen overhalen met hen mee te gaan,”

Is het je wel eens opgevallen, dat de tegenstander van God zich op bepaalde terreinen niet thuis voelt? Zo’n plaats kan je huis zijn, of je eigen kamer, omdat je die ruimte aan God hebt toegewijd. Daarom moet je niet ingaan op voorstellen om die veilige plaats te verlaten, wanneer je niet weet met wie je eigenlijk te maken hebt. Laat mensen eerst maar bij jou thuis of in jouw omgeving laten zien welke geest er in hen huist, voordat je hen je vertrouwen geeft. Dit is vooral een gouden tip voor jonge en vaak nog onervaren mensen. De bijbel zegt op een andere plaats: Beproeft de geesten, of ze uit God zijn. Aan de vruchten kent men de boom.

maandag 11 januari 2010

Proberen in te palmen

Spreuken 1:10
“Mijn zoon, als zondaars je proberen in te palmen, geef er niet aan toe.”

Mensen met kwade bedoelingen roepen dat niet van de daken, ze gaan met sluwheid te werk. Ze proberen je in te palmen, dat wil zeggen, dat ze vaak beginnen met vleierijen. Zo ging het ook met Eva die door de slang werd verleid. Hij zei niet rechtstreeks: ‘Eet toch van die boom,’ maar ging omzichtig te werk. Omdat Eva toch bleef luisteren, werd ze tenslotte gevangen door de gladde praatjes. Er is maar een oplossing om niet verleid te worden, luister alleen naar de goede raad van je Vader.

zondag 10 januari 2010

Een krans en een ketting

Spreuken 1:9
“Hun lessen zijn een sierlijke krans om je hoofd, ze zijn een ketting om je hals.”

Als je jarig bent, krijg je een krans om je hoofd, of als je gewonnen hebt. In elk geval is het een ereteken, een versiersel wat gezien mag worden. Datzelfde geldt voor een ketting om je hals. Burgemeesters dragen een ketting als teken van hun gezag, maar de meeste kettingen zijn gewoon voor de sier, om jezelf mooi te maken. Als God zegt dat de onderwijzing die Hij je geeft door zijn woord een sierlijke krans is en een mooie ketting voor je hals, wat is het dan dom en onnozel om je daarvan af te keren. Een sierlijke krans is niet alleen mooi voor de drager ervan, maar ook een vreugde voor de gever. Aannemen zou ik zeggen, ga zitten en luister.

zaterdag 9 januari 2010

De lessen van je vader

Spreuken 1:8
“Mijn zoon, luister naar de lessen van je vader, verwaarloos niet wat je moeder je leert.”

‘Jong geleerd, oud gedaan’, zegt een spreekwoord en ook: ‘Zo de ouden zongen, piepen de jongen.’ De ouders spelen de grootste rol in de vorming en opvoeding van een kind. Bij God is het niet anders. Hij is onze opvoeder, onze pedagoog. Hij gebruikt daarvoor zijn woord, dat is vol van genade, wijsheid en kracht. De Here Jezus noemt het woord van God een zaad voor je hart om vrucht te dragen. Het zaad van Gods woord heeft kracht in zichzelf, maar het moet wel gezaaid worden. Dat kun je aan anderen overlaten, maar waarom zou je dat ook niet zelf doen?

vrijdag 8 januari 2010

Een dwaas veracht de wijsheid

Spreuken 1:7b
“Een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.”

De dwaas komt in de Bijbel geregeld voor. God noemt iemand dwaas die niet in Hem gelooft en hier dus iemand die de wijsheid veracht. Aangezien Jezus de wijsheid van God is, gaat het hier om iemand die de genade afwijst. Deze dwaas denkt alles zelf onder controle te hebben, hij hoeft niet onderwezen te worden. Hij weigert elke vorm van onderricht, kan alles zelf. Dat is een hoogmoedig mens, een individualist. Dit staat recht tegenover alles wat God ons in zijn wijsheid wil leren. Niet alleen maar samen, is Gods wijsheid. Een kudde, een volk, een gezin, stenen, welke metafoor God ook kiest in de bijbel voor zijn kinderen, het is altijd samen, elkaar nodig hebben, elkaar opbouwen, van elkaar leren. Een dwaas veracht dit alles en gaat alleen verder op de dwaalweg die naar de ondergang voert.

donderdag 7 januari 2010

Ontzag voor de Heer

Spreuken 1:7a
“Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER;”

Als je degene die spreekt niet serieus neemt, heeft luisteren ook geen zin. Daarom is het bij alles wat God zegt belangrijk, dat we Hem volkomen vertrouwen. Je moet als het ware blindelings durven springen als Hij zegt: Spring! Ontzag voor de Heer is geen angst, maar juist veiligheid. Hoe beter we Hem leren kennen, hoe meer we ervan overtuigd zijn, dat alles wat Hij zegt een zegen is voor degenen die luisteren en doen. De Here Jezus is van Godswege onze wijsheid en door naar Hem te kijken en te luisteren, worden we zelf ook steeds wijzer. ‘Wie Mij liefheeft, bewaart (doet) mijn woord’, zei de Here Jezus. Onze liefde voor Hem kun je afmeten aan ons luisteren.

woensdag 6 januari 2010

De vaardigheid verwerven

Spreuken 1:5b,6
”Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen, deze woorden en scherpzinnigheden van de wijzen te doorgronden.”

De eerste voorwaarde om wijzer te worden is dat je het wilt. Daarna ga je aan de slag om te leren de diepzinnigheden te begrijpen en te doorgronden. Dat doe je door erover te mediteren, te bidden en er tijd voor te nemen, maar vooral door ze toe te passen. Je hebt niets aan kennis die je niet gebruikt. Het kost iets om wijzer te worden, maar het levert ook geweldig veel op.

dinsdag 5 januari 2010

Nog wijzer worden

Spreuken 1:5a
“Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden.”

Het kennen van God als Vader, het kennen van de Here Jezus als Verlosser en het kennen van de Heilige Geest als levensvernieuwer gaat niet ineens. Hoewel we in een keer alle volheid van God ontvangen hebben, moeten we stap voor stap gaan ontdekken wat dat inhoudt. Gods woorden geven je stap voor stap inzicht. Je wordt steeds wijzer wanneer je zijn woorden ter harte neemt. Gods woord is zaad met geweldige kiemkracht. Een rijke oogst brengt Gods woord voort, wanneer het is gezaaid in je hart en daar kan groeien. Neem Gods zaad tot je en wordt vruchtbaar.

maandag 4 januari 2010

Kennis en bezonnenheid

Spreuken 1:4
“Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid.”

Veel mensen hebben moeite met het feit dat God ons alles heeft gegeven, terwijl ze nog niet alles zien werken. Veel mensen denken dat bijv. iemand met de gave van genezing meteen alle zieken kan genezen. Dat is niet zo. God heeft in de schepping gelegd dat voor alles een tijd is. Zaaien en oogsten gaan niet tegelijk. De vele genadegaven van God heb je wel gekregen, maar je kunt er nog niet ten volle van genieten, omdat je er nog onervaren in bent. De wijsheden van God vormen ons ongeoefende verstand. Je kan dit ook noemen de vernieuwing van je denken. Het onbezonnene gaat eraf en er komt wijsheid en bezonnenheid voor in de plaats, zodat je je parels niet aan de zwijnen geeft. De leerschool van de wijsheid is begonnen.

zondag 3 januari 2010

Recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid

Spreuken 1:3
“En bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid.”

Recht en rechtvaardigheid horen bij elkaar, net als eerlijkheid. Als een rechter recht spreekt moet dat rechtvaardig en eerlijk gebeuren, anders verdwijnt het vertrouwen in de rechtspraak en ontstaat er chaos. De Spreuken zitten vol met recht en rechtvaardigheid. Het kan niet anders of dat moet te maken hebben met Jezus. Alles in de Bijbel wijst naar Hem. Hij is het middelpunt. Dus deze wijze lessen brengen ons in het middelpunt van Gods recht en gerechtigheid. God zegt in het NT dat Hij eerlijk is, als Hij ons rechtvaardig verklaart. Dat weten we dus al. Ik ben benieuwd wat we nog meer gaan ontdekken over Gods recht en gerechtigheid. Wist je trouwens dat onze gerechtigheid, niet onze daden voor God zijn, maar een persoon? Jezus is onze gerechtigheid. Hij is onze bron van zegen.

zaterdag 2 januari 2010

Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven

Spreuken 1:2
“Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht.”

Er zijn twee bronnen voor wijsheid, namelijk een wereldse en een goddelijke. De goddelijke zegent je leven met inzicht en is een leidraad voor je leven. Niet zo moeilijk te kiezen, zou je denken, maar veel mensen kiezen toch eerder voor hun wereldse bron, gewoon omdat ze dat gewend zijn. ‘Vertrouw niet op je eigen inzicht’, is een raadgeving van de hemelse bron. De wijsheid van de wereld is dwaasheid voor God. God heeft ons rijkelijk de toegang verleend tot alle hemelse schatten. Ze liggen opgeborgen in het kennen van Hem, die de wijsheid is.

vrijdag 1 januari 2010

De spreuken van Salomo - Vredevorst

Spreuken 1:1
“Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël.”Let op, want hier spreekt niet zomaar iemand. Het is de Vredevorst die spreekt, Davids Zoon. Gods wijsheid en voor eeuwig koning op de troon van David. Salem betekent vrede, shalom. Die shalom houdt alles in, heeft dezelfde betekenis als het woord dat vertaald is in het NT met behoudenis. Shalom is heelheid in de breedste zin van het woord. Zegen, geen gebrek of tekort. Dat alles is je deel wanneer je luistert naar de raadgevingen van het Woord.