maandag 31 mei 2010

Lessen van vader en moeder

Spreuken 6:20
“Mijn zoon, houd vast aan wat je vader je opdraagt, verwerp de lessen van je moeder niet.”

Je ouders zijn de eersten met wie je te maken krijgt als het gaat over de opvoeding en vorming van je leven. Maar het rare is, dat veel kinderen als ze later groot zijn zeggen: ‘Zo zal ik het niet doen met mijn kinderen.’ Er gaat kennelijk iets mis bij veel opvoeders. Kinderen voelen zich soms niet geliefd of gewenst, of achtergesteld bij de andere kinderen. Aardse vaders en moeders zijn nooit volmaakt, maar je hemelse Vader en Moeder wel. Vanuit hun raadgeving en liefde word je leven prachtig gevormd en zul je volmaakt gelukkig worden. Wie je hemelse Vader is, dat weet je waarschijnlijk wel, maar we is je hemelse Moeder? Paulus zegt tegen de Galaten dat dat de genade is, dat het Sion is, het hemelse Jeruzalem dat vrij is. Vanuit vrijheid en liefde word je leven gevormd, vanuit genade en vergeving mag je opgroeien. Geen oordeel, geen straf, maar bemoediging en zegen, omdat je geliefd bent en gewenst door je Vader en Moeder.

zondag 30 mei 2010

Bedriegen, liegen en stoken tussen broers

Spreuken 6:19 
“Getuigen die bedriegen, altijd liegen, en zij die stoken tussen broers.”

Kwaadspreken, vals getuigen, stoken, partij kiezen, het is voor God een gruwel. Vaak doen mensen deze dingen om er zelf beter door te lijken. ‘Kijk eens hoe fout die ander is’, betekent eigenlijk: ‘Kijk eens hoe goed ik ben.’ Goed en fout, goed en kwaad, ik blijf het herhalen, het is de verkeerde boom. Je gaat dood als je ervan eet. Mensen zijn maar steeds bezig met hun eigen gerechtigheid die God allang heeft afgekeurd. Niemand kan God behagen door eigen gerechtigheid. Het goede nieuws is: God schenkt je de gerechtigheid van Jezus uit genade door geloof. Je hoeft maar te geloven dat Jezus jouw leven voor God perfect heeft gemaakt en het liegen en bedriegen zal stoppen. Het is niet meer nodig. Je zult rust vinden voor je ziel als je Gods genade gaat begrijpen en aanvaarden. Weg met alle eigen inspanningen om God te behagen, weg met het proberen goed genoeg te zijn. Je wordt pas gelukkig wanneer je gaat begrijpen dat God geen oordeel meer zal uitspreken over je leven. Hij is je Vader en heeft je alles geschonken in Christus. Je bent al rechtvaardig en heilig en goed door het ene offer wat Jezus bracht. 

zaterdag 29 mei 2010

Een hart dat op het kwade zint

Spreuken 6:18 
“Een hart dat op het kwade zint, voeten die zich naar de misdaad reppen.”

We hebben het over de zeven dingen die God haat. Hier komt het hart ter sprake. Wat gebeurt er in je binnenste? Daar ontkiemt het gezaaide zaad. Kwaad gedrag komt voort uit kwade gedachten en die worden gezaaid en geprikkeld door je oog te richten op jezelf. De hebzucht en het egoïsme komen dan boven drijven. Je voelt jezelf tekort gedaan en bent jaloers. De kwade plannen worden je als het ware aangereikt en als je eraan toegeeft, beginnen je voeten naar de misdaad te reppen. God haat deze dingen, omdat het niet nodig is en omdat de duivel je zo in zijn greep heeft gekregen. God stelt er iets tegenover. Hij zegt: ‘Ik ben je Vader en ik weet wat je nodig hebt. Geloof dat Ik voor je zorg, zoek Mij en al het andere komt vanzelf. Geloof dat je in Mij geplant bent door de rechtvaardigheid van Christus. Je staat op het fundament van genade als je in Hem gelooft. Dat is je bron van zegen en geluk. Laat je niet misleiden.

vrijdag 28 mei 2010

Ogen, mond en handen

Spreuken 6:17 
“Ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt, handen die onschuldig bloed vergieten.”
Trots, liegen en moord zijn vruchten van de boom der kennis van goed en kwaad. Je eet altijd van een boom, of die van goed en kwaad, dat is de wet, of van de boom des levens. Dat is de genadeboom. Aan de vruchten herken je de boom. Vandaag en morgen hebben we het over kwade vruchten maar er zijn ook goede vruchten aan de boom der kennis. Heel veel mensen zijn bezig goede werken te produceren om goed gevonden te worden in Gods oordeel. Maar de boom der kennis brengt altijd de dood voort, want zelfs de goede vruchten zijn niet goed genoeg. God vindt het een gruwel als we de genadeboom overslaan en toch proberen onze eigen gerechtigheid te verdienen. Het is zo eenvoudig de vruchten van die foute boom te herkennen, want mensen stellen dan altijd zichzelf centraal in plaats van Christus. Hij is de genadeboom. Als je van Hem eet zul je leven voortbrengen.

donderdag 27 mei 2010

Zes dingen haat de HEER, zeven zijn Hem een gruwel


Spreuken 6:16
“Zes dingen haat de HEER, zeven dingen zijn hem een gruwel:”

Voor we die zeven dingen gaan bezien, valt het me op dat ze gaan over het gebruiken van je lichaam. Wat doe je met je ogen, je tong, je handen, je hart, je voeten, je lippen? Je lichaam is een tempel voor de Heilige Geest. Paulus schrijft dat we God moeten verheerlijken met ons lichaam. Je lichaam is wat de mensen van je zien en merken. Er zijn dingen die voor de Heer een gruwel zijn en het misbruiken van je lichaam hoort daar zeker bij. Je lichaam in dienst stellen van de zonde, die tijd hoort voorbij te zijn. We stellen ons ten dienste van de gerechtigheid, dat is Jezus. Hij gaf zijn lichaam als een volmaakt offer en nu vraagt Hij van ons om met Hem Zijn lichaam te zijn. 

woensdag 26 mei 2010

Een kwaadaardig mens

Spreuken 6:12-15
“Een kwaadaardig mens, een onbetrouwbaar iemand, strooit voortdurend leugens rond. Hij knijpt heimelijk zijn oog dicht, geeft een tikje met zijn voet, een verborgen vingerwijzing. Zo iemand zit vol leugen en bedrog, is altijd uit op kwade zaken, zaait voortdurend tweedracht. Daarom gaat hij plotseling ten onder, daarom komt hij ten val, in een oogwenk, en hij komt het niet te boven.”

Leugentjes om bestwil bestaan niet. Van een leugen wordt niemand beter, want we kennen de vader der leugen, dat is satan. Alles wat die leugenaar influistert leidt naar de dood. Paulus schrijft: ‘Leg daarom de leugen af en spreek waarheid.” We hebben van God de Geest der waarheid ontvangen die ons zal leiden in alle waarheid. Het kennen van de waarheid maakt je vrij. De Here Jezus zegt: ‘Ik ben de waarheid.’ Als je de Here Jezus tot Heer van je leven maakt, verander je van een kwaadaardig mens in een goedaardig mens. Je aard is veranderd doordat je de Geest der waarheid hebt ontvangen. Je aard is goed geworden en als je dat hebt ontdekt, gaat ook je gedrag veranderen. Dan word je echt aardig.

dinsdag 25 mei 2010

Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen?

Spreuken 6:9-11
“Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen, wanneer kom je uit bed? Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen? Armoede overvalt je als een struikrover, gebrek slaat je neer als een bandiet.”

Wie kent niet dat gevoel van nog even blijven liggen in je warme bed? Vooral vroeger toen het huis nog niet centraal kon worden verwarmd, was het buiten je bed soms bitter koud. Heerlijk was het dan nog even tot aan je nek de dekens over je heen te trekken, maar onverbiddelijk moest je er toch uit. De dagtaak wachtte, er was werk te doen. Wie lui is, doet niets en verdient ook niets. ‘Wie niet werken wil, zal niet eten’, schrijft Paulus. Ook hij heeft geen goed woord over voor degenen die willen profiteren van anderen. Als je niet voor jezelf aan het werk hoeft, doe het dan voor anderen. Je kunt anderen zegenen met de opbrengst van je arbeid. Ook geestelijk kun je lui zijn en niet wakker willen worden. Dan kan de dief en de rover gewoon doorgaan met stelen en roven en vernietigen. ‘Wees waakzaam’, schrijft Petrus, ‘uw tegenpartij gaat rond, zoekende wie hij kan verslinden.’ Rust is goed, een geweldige zegen, maar luiheid is op geen enkele manier goed te praten. Het is de oorzaak dat veel zegen niet wordt ontvangen, in tegendeel. Dus wordt wakker en sta op. Richt je oog op Jezus, die ook hierin ons is voorgegaan.

maandag 24 mei 2010

Ze leggen in de oogsttijd een voorraad aan

Spreuken 6:6-8
“Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs. Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning, halen ze in de zomer voedsel binnen, leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan.”

Wees actief in je geloof. Handel uit geloof, leef uit geloof. Kijk naar de mieren, hoe ze altijd bezig zijn om in goede tijden te verzamelen voor de slechte tijden. Veel christenen doen helemaal niets in goede tijden en zijn wanhopig in slechte tijden. Dat is zo jammer, want God heeft ons zijn kracht gegeven om overwinnaar te zijn. Verzamel Gods woord in je hart om staande te kunnen blijven in de slechte dag. Laat Gods woord rijkelijk in je wonen, zodat je bestand bent tegen verleidingen en je weet wat je doen moet om weerstand te bieden. Leer van de mieren en wordt actief in je relatie met God. Verdiep je in het woord – het is leven voor wie ernaar leeft. Het maakt je gezond naar geest, ziel en lichaam. Je zult onoverwinnelijk zijn en de winter zal je op geen enkele manier deren.

zondag 23 mei 2010

Vooruit, vat moed, ga op hem af

Spreuken 6:3b-5
“Vooruit, vat moed, ga op hem af, ga niet slapen, gun jezelf geen rust voordat je je van hem hebt losgemaakt, zoals een gazelle ontkomt aan de jager, een vogel ontsnapt aan de vogelaar.”

Er is moed en durf voor nodig, om te doen wat God van je vraagt. Sommige mensen denken dat alles wat God wil automatisch gebeurt. Dat is een foute gedachte, een regelrechte leugen eigenlijk. Het maakt mensen passief. God wil heel veel dingen, maar Zijn wil werkt alleen door ons geloof. God zegt hier dat je kan ontsnappen uit de handen van wie jou in zijn greep houdt. Vaak zijn het leugens die mensen in de greep houden. Treed daartegen op door te handelen in waarheid. Maak je geloof werkzaam door te doen wat God je aanreikt. Pas dan komt de kracht van Gods belofte vrij in je leven en zul je de overwinning halen. 

zaterdag 22 mei 2010

Mijn zoon - bevrijd je dan

Spreuken 6:1-3a
“Mijn zoon, als je borg staat voor een ander, hem dat met handslag hebt beloofd, als je aan je woord gebonden bent, vastgeketend zit aan je belofte- bevrijd je dan, mijn zoon, want die ander heeft je in zijn greep.”

Stel dat A moet betalen aan B maar dat niet kan en dat jij dan borg staat voor A. Wanneer B zijn geld wil zal hij bij jou aankloppen, zo ben je in de greep gekomen van de schuldeiser van A door je woord te geven. De tekst leert dat je zo snel mogelijk bij A moet aandringen je hiervan weer vrij te zetten. Je mag best iemand helpen, maar je moet daardoor jezelf niet van je vrijheid beroven. Het lijken zulke eenvoudige lessen, maar hoe vaak nemen we geen onbezonnen besluit waardoor we soms jaren in de problemen zitten? Gods woord geeft je wijsheid. Laat je leiden door Zijn raad, dan behoud je je vrijheid en leef je veel gelukkiger. Naastenliefde is goed, maar niet om jezelf te gronde te richten. Doe niet uit medelijden een domme toezegging, maar ga er eerst mee naar je Vader. Hij geeft je de wijsheid uit zijn woord om de juiste keuze te maken. 

vrijdag 21 mei 2010

Verdwalen in je eigen dwaasheid

Spreuken 5:22b
“Omdat hij weigerde te luisteren naar een wijze les, verdwaalt hij in zijn eigen dwaasheid en wacht hem de dood.”

Er bestaan geestelijke wetten, net zoals er natuurwetten bestaan. De wet van zaaien en oogsten is er een en er is een wet van zonde en dood. Heel simpel: wie zondigt, gaat dood. Dat zei God al tegen Adam en Eva, maar zij geloofden Hem niet. Dat is het tragische van veel mensen, ze geloven het niet. Mensen denken: ik zondig en het heeft geen effect. Maar dat is grote dwaasheid. De dwaas zegt: er is geen God dus waarom zou ik luisteren? Helaas zet je daarmee de geestelijke wetten niet aan de kant, die blijven gewoon gelden. Als iemand zegt: ik geloof niet in zwaartekracht, heeft dat geen enkel effect op de zwaartekracht. Zo iemand gaat zijn dood tegemoet wanneer hij van een hoogte springt. Het is niet Gods straf of oordeel, maar het gevolg van het overtreden van een geestelijke wet. Er bestaat ook een wet van de Geest des levens. Wie luistert naar Gods woord zal gaan leven. En een andere wet zegt: de waarheid maakt je vrij.

donderdag 20 mei 2010

Wie kwaad doet, zet voor zichzelf een val

Spreuken 5:22a
“Wie kwaad doet, zet voor zichzelf een val, hij raakt verstrikt in de koorden van zijn zonde.”

Niemand kan kwaad doen zonder dat het gevolgen heeft. Voor zichzelf en voor anderen. Paulus schreef over dood en leven, evenals Mozes. Mozes zei: Kies dan het leven. Paulus zegt: Degene die je dient, dat is je Heer. En de Here Jezus zegt: Niemand kan twee heren dienen. Je zult moeten kiezen wie je wil volgen. Je zult leiding moeten aanvaarden in je leven: hetzij van de zonde tot de dood, hetzij van genade tot leven. Wanneer je kiest, bewust, voor de zonde, raak je erin verstrikt. Het verhaal van de ‘verloren zoon’ staat hiervoor model. Gelukkig keerde hij terug naar zijn vader, die nog steeds vol liefde op hem wachtte. Hij werd meer dan hersteld en deelde in de vreugde van zijn vader. Dit happy end laat het hart van God zien. Hij staat nog steeds te wachten op iedere zoon die is afgedwaald. En zoals het kwaad je tot slaaf maakt van zonde en dood, zo herstelt God je tot zoon en tot leven. De keuze is makkelijk te maken. Volg niet je zintuigen en je gevoel, maar Gods woord en zijn Geest.

woensdag 19 mei 2010

De HEER ziet alle wegen

Spreuken 5:21
“De HEER ziet alle wegen die een mens bewandelt, al zijn stappen slaat hij gade.”

‘Waarom grijpt God niet in, als Hij almachtig is?’ Die vraag horen we zo vaak. Het antwoord is dat God ons een eigen wil heeft gegeven en de macht om het goede te kiezen. Hij heeft ons wijsheid gegeven en uitleg over de wegen van de dood. Hij heeft ons uitgelegd hoe we gezegend worden als we het smalle pad houden en ons getoond in vele voorbeelden hoe het afloopt met mensen die dat pad verlaten. God heeft Zijn Zoon gestuurd om ons te verlossen uit de macht van zonde en dood. God heeft alle hemelse zegeningen beschikbaar gesteld. God heeft alles gedaan wat in Zijn vermogen ligt om ons een heilrijk en gelukkig leven te geven. Maar uiteindelijk kiezen we zelf. God heeft alles voor ons bereid en nu slaat Hij ons gade. Niet om te straffen, maar vol bewogenheid en liefde. Hij zoekt voortdurend onze aandacht en hoopt dat we Hem volledig vertrouwen. God is een liefdevolle Vader, die Zijn kinderen aandachtig volgt. 

dinsdag 18 mei 2010

Waarom zou je dan dwalen

Spreuken 5:20 
“Waarom, mijn zoon, zou je dan dwalen bij een lichtzinnige vrouw, je vlijen aan de borsten van zo’n afgedwaalde?”

Er bestaat geen enkele goede reden om het pad van de dood te kiezen en toch gebeurt het. De duivel maakt gebruik van onze zintuigen om de begeerte in ons aan te wakkeren. Wanneer we interesse tonen, heeft hij je aandacht al en doen we de eerste stap in zijn richting. Waarschuwingen helpen niet als je ze negeert. Het woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad, maar als dat woord niet rijkelijk in je woont ben je zeer kwetsbaar. Het woord is in verbondenheid met de Geest de manier waarop God je leven leiden wil, maar je maakt zelf je keuzes. Wanneer je de rijkdom van Gods genade gaat zien, laat je vanzelf de rommel in je leven los. Paulus zegt: ‘Alles wat mij winst leek, bracht alleen maar schade.’ Hij heeft het geheim van een gelukkig leven ontdekt: Jezus kennen en de kracht van zijn opstanding, dat wil zeggen, de kracht die sterker is dan de dood. De kracht om nee te zeggen tegen elke verleiding.

maandag 17 mei 2010

Moge je bron gezegend zijn

Spreuken 5:18-19
“Moge je bron gezegend zijn, moge de geliefde van je jeugd je vreugde geven. Ze is zo lieflijk als een hinde, bekoorlijk als een ree. Ze laat je altijd van haar borsten drinken, je kunt eindeloos verzinken in haar liefde.”

God heeft de vrouw zo ontworpen, dat de man eindeloos in haar liefde kan verzinken. Lieflijk, bekoorlijk, vreugdevol en gezegend mag ze voor hem zijn. Een gezegende bron is een bron die leven voortbrengt. Joost van den Vondel dichtte al in het toneelstuk de Gijsbrecht van Amstel: ‘Waar werd oprechter trouw, dan tussen man en vrouw, op aarde ooit gevonden?’ Al dat moois, al dat geluk, zet je op het spel wanneer je de weg van liefde en trouw verlaat en de lichtzinnige vrouw gaat volgen. Als trouw bij mensen al het verschil maakt tussen leven en dood, hoeveel temeer in onze relatie met God? God is trouw en als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw leert de Bijbel ons. Maar Zijn eindeloze trouw kan toch nooit de reden zijn voor ontrouw? Nee, alleen door verleiding worden mensen ontrouw. Ze volgen hun emotie in plaats van Gods woord. Bied weerstand aan de verleidingen, draai je om, bekeer je ervan en je geluk zal zich herstellen.

zondag 16 mei 2010

Drink water uit je eigen bekken

Spreuken 5:15-17
“Drink water uit je eigen bekken, ga naar de stromen van je eigen bron. Je wilt toch niet dat ze de vrije loop krijgen en de pleinen overstromen? Ze zijn van jou, van jou alleen, laat niemand anders ervan drinken.”

Drinken uit je eigen bron betekent genieten van je eigen vrouw. Het huwelijk is een goddelijke instelling om gelukkig te zijn met elkaar. Twee mensen die een worden door samen een verbondsrelatie aan te gaan. Door samen op te trekken als er gevaar dreigt, door samen te genieten van het goede leven van een gezin en door samen God te vereren. God geeft alle richtlijnen voor een gelukkig en succesvol huwelijk in zijn woord, maar wie daarvan afwijkt of er geen aandacht aan schenkt, wie denkt dat het gras bij de buren lekkerder is en zijn ogen achterna loopt, ja, die begaat een grote fout. Een fout die niet alleen je eigen leven stukmaakt, maar ook dat van vele anderen. God wijst alle mannen hier op hun eigen vrouw: ze is voor jou alleen. Bescherm haar tegen blikken van andere mannen. Eva werd verleid omdat Adam haar niet beschermde. Door hem en niet door haar is de zonde in de wereld gekomen. Mannen hebben een grote verantwoordelijkheid, naar zichzelf en naar hun vrouw. Zij kunnen heel veel kwaad voorkomen door te luisteren en te handelen naar Gods woord.

zaterdag 15 mei 2010

Waarom heb ik niet geluisterd

Spreuken 5:12-14 
“Waarom heb ik wat mij is geleerd verworpen? Elke waarschuwing heb ik veracht. Waarom heb ik niet geluisterd naar mijn leraren? Ik sloot mijn oren voor hun raad. Nu ben ik bijna te gronde gegaan, voor ieders blik, voor het oog van alle mensen.”

‘Waarom?’ is misschien wel de meest gestelde vraag. Als mensen hun fouten onder ogen zien reageren ze vaak met een schuldgevoel, ze veroordelen zichzelf of anderen. Ze worden aangeklaagd door hun geweten of door hun omgeving. Depressiviteit is een vaak geziene reactie. Natuurlijk maken we fouten en het is dom als ze voorkomen hadden kunnen worden door te luisteren en te gehoorzamen. Maar wij hebben de genade van God leren kennen. Hij neemt alle schuld en veroordeling van ons af, omdat dat al op Jezus is gelegd toen Hij aan het kruis tot zonde werd gemaakt. We mogen getroost en bemoedigd worden door de waarheid dat God ons niet veroordeelt, maar liefheeft. Hij schenkt ons Zijn volmaakte gerechtigheid en vrede. Hoe meer je Hem en zijn liefde gaat kennen, hoe minder zul je toegeven aan verleiding en zonde. 

vrijdag 14 mei 2010

En uiteindelijk schreeuw je het uit

Spreuken 5:9-11
“Want je zult bij anderen je eer verkwanselen, je verspeelt je leven aan die wrede vrouw. Van wat jij zo moeizaam hebt verworven, genieten vreemde mannen in de woning van die afgedwaalde. En uiteindelijk, wanneer er niets meer van je over is, schreeuw je het uit:”

Wat een trieste zaak, als je leven zo wordt stukgemaakt door de verleiding van ontrouw en hoererij. En uiteindelijk is er niets meer van je over. Niets meer van je gezin, niets meer van je huwelijk, niets meer van je bezit, niets meer van je leven en niets meer van je geluk. Leeggezogen, uitgeknepen mensen houd je over. En uiteindelijk begin je het dan uit te schreeuwen. Wanneer je eigen krachten helemaal op zijn, dan komt God in beeld. Wat is dat toch in een mens, dat hij eerst zichzelf vertrouwt en dan pas God. Eerst zelf proberen, eerst zelf een oplossing zoeken en uiteindelijk erkennen, dat je toch beter naar God had kunnen luisteren. Er word je heel wat ellende bespaard door dicht bij God te blijven. Bespreek alles wat je bezig houdt met Hem en Hij leidt je op een effen pad.

donderdag 13 mei 2010

Ze wil dat je de weg die naar het leven leidt niet inslaat

Spreuken 5:6-8
“Ze wil dat je de weg die naar het leven leidt niet inslaat, haar valse sporen volg je zonder dat je het beseft. Daarom, mijn zonen, luister naar mij, wijk nooit af van wat ik zeg. Blijf bij zo’n vrouw vandaan, houd afstand van haar woning.”

Geen leven maar dood. Zonder het te beseffen kom je op die weg terecht als je Gods weg verlaat. Gods weg is Jezus en de genade die je door Hem is geschonken. Hij is alles wat je nodig hebt om te leven. Vrede en vreugde zijn bij Hem, liefde en bemoediging, hulp en heelheid, troost en kracht, hoop en uitzicht. Buiten Hem is alleen de dood. Hoe blijf je weg bij de vreemde vrouw – de hoererij met de wereld – door je geloof en je oog te vestigen op Jezus. Hij is je beschermer, je leidsman en je vriend. Vertrouw alleen op Hem.

woensdag 12 mei 2010

Haar voeten dalen af in het dodenrijk

Spreuken 5:3-5
“Van haar lippen komen gladde praatjes, haar mond spreekt honingzoete woorden, maar uiteindelijk zijn ze als gif zo bitter, zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar pad voert naar het graf, haar voeten dalen af in het dodenrijk.”

Wij mensen missen in ons leven een heel belangrijke eigenschap, we kunnen namelijk niet in iemands binnenste kijken. Daarom gaan we af op wat we zien en ervaren en zo worden we dikwijls misleid. God echter let niet op de buitenkant, maar op de binnenkant. Hij kent de harten en motieven van mensen. Daarom waarschuwt Hij ons en moeten we Zijn raad beantwoorden met geloof. Mooie woorden en mooie lippen kunnen ons naar het dodenrijk voeren. Zoek Gods raad voor je een besluit neemt om een onbekende weg in te slaan.

dinsdag 11 mei 2010

Opdat bezonnenheid je blijft behoeden

Spreuken 5:1-2
“Mijn zoon, luister naar mijn wijsheid, schenk mijn inzicht een aandachtig oor, opdat bezonnenheid je blijft behoeden, kennis over je waakt bij wat je zegt tegen een lichtzinnige vrouw.”

Na vier hoofdstukken benadrukt te hebben dat luisteren een zegen inhoudt, komen hier de concrete waarschuwingen tegen het kwaad. Het eerste kwaad is hoererij – je heil zoeken bij een vrouw die niet de jouwe is en ook niet die van een ander. Ze is slechts op je geld uit, maar het kost je ook je geluk en je goede naam. Je maakt alles stuk door met zo’n vrouw in zee te gaan. Als ze je aanspreekt op straat, geef dan het enig juiste antwoord: keer je van haar af en loop weg. Deze vrouw staat geestelijk symbool voor afgoderij en het verlaten van de weg van genade. Wie op haar verleidingen ingaat, wordt erdoor te gronde gericht. 

maandag 10 mei 2010

Wijk alleen uit voor het kwaad

Spreuken 4:27 
“Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.”

Vroeger was er een reclame van Pietje Pelle. Hij reed op een splinternieuwe fiets – een Gazelle – en moest naar de overkant van de rivier. Omdat zijn fiets zo goed was, reed Pietje gewoon door het water naar de overkant en zijn conclusie was: ‘Recht doorzee is de beste weg.’ Ik ben dat nooit vergeten, waarom weet ik niet, maar je hebt zo van die zinnetjes die je bijblijven. Deze tekst zegt eigenlijk hetzelfde, wijk niet af naar links of rechts, dat zou er alleen voor zorgen dat je je doel later bereikt. Er is één uitzondering – als er voor je kwaad op de weg ligt – ga er dan omheen. Dat is beter dan in het kwaad verstrikt raken. 

zondag 9 mei 2010

Effen de weg waarover je gaat

Spreuken 4:26 
“Effen de weg waarover je gaat, dan loop je met vaste tred.”

Het Familiediner op tv laat zien dat er veel in de weg kan zitten tussen mensen, maar ook dat er opluchting is, wanneer het weer wordt opgeruimd. Vaak is trots er de oorzaak van dat we onze weg niet effenen. Maar het gevolg is dat onze tred niet langer vast is. Wat God betreft, heeft de Here Jezus onze weg geëffend en kunnen we met vaste tred gaan. Omdat Hij de schuld op zich nam [die Hij niet had] kwam er een oplossing. We worden uitgedaagd om diezelfde houding aan te nemen ten opzichte van elkaar. Verdraag elkaar en vergeef elkaar zoals Christus het jou heeft gedaan. 

zaterdag 8 mei 2010

Nooit je ogen hoeven neerslaan

Spreuken 4:25 
“Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.”

Eerlijkheid is een zegen. Je hoeft nooit bang te zijn dat de waarheid aan het licht zal komen. Je kent misschien het gevoel betrapt te worden op een leugen, dat voelt niet fijn en je slaat als vanzelf je ogen neer. Je weet gewoon dat het niet goed is. Gelukkig is er altijd een uitweg uit de leugen. Je kunt je fouten herstellen door de waarheid te vertellen en op te biechten dat je de ander hebt voorgelogen. Dat is niet fijn, maar altijd beter dan rond te blijven lopen met de leugen. We hoeven niet te liegen, zelfs geen leugentje om best wil, want die bestaan niet. Dat is zelf een leugen. Vertel de waarheid of zwijg, dan kun je altijd iedereen recht in de ogen blijven zien. De Here Jezus is de waarheid. Wie in de waarheid wandelt weerspiegelt Hem.

vrijdag 7 mei 2010

Neem nooit leugens in je mond

Spreuken 4:24 
“Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen.”

Leugens hebben een vader, ze komen voort uit een geest. De waarheid is ook het product van een Geest, maar er zit een wereld van verschil tussen die twee. Leugens horen bij de duisternis, de waarheid hoort bij het licht. Jezus is de waarheid, zijn woord is de waarheid. De leugenaar is de duivel, hij stelt duisternis voor als licht en licht als duisternis. Door te liegen maak je jezelf onbetrouwbaar. Ook voor ouders en opvoeders is het belangrijk altijd waarheid te spreken tegen je kinderen. Als je het met de waarheid niet zo nauw neemt, breng je dat over op je kinderen. God wil dat we kinderen en ouders van de waarheid zijn en wandelen in het licht. Dus, spreek waarheid of zwijg. Geef de boze geen kans. 

donderdag 6 mei 2010

Waak vooral over je hart

Spreuken 4:23 
“Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.”

Het hart is van levensbelang. Als het in je hart mis gaat, reageert je lichaam meteen. Dat heeft God zo bedacht en gemaakt. Ons hart is aan alle kanten beschermd door onze ribbenkast. Van voren en van achteren zit er een harnas om je hart. Dat heeft God zo bedacht en gemaakt. Zou je hart belangrijk zijn? Ook in geestelijk opzicht is je ‘hart’, je ‘binnenste’ van levensbelang. Daar wordt Gods woord gezaaid, daar begint je leven, daar is de Heilige Geest uitgestort, daar richt ook de duivel zijn pijlen op. Als je hart vol is van Gods woord, dan zal geloof het gevolg zijn en komen de werken van God naar buiten. Alles wat het woord belooft, komt zo tot leven. Zou je hart belangrijk zijn?

woensdag 5 mei 2010

Leven en gezondheid

Spreuken 4:22 
“Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn.”

Leven en gezondheid dat zijn de twee dingen die iedereen zoekt. We geven er veel geld aan uit om te blijven leven en gezond te zijn. God biedt ze beide gratis aan. Is het niet wonderlijk, dat we vaak meer geloof hechten aan dokters en medicijnen dan aan Gods woord? God is niet tegen dokters en medicijnen, maar ze kunnen voorkomen worden door Gods woord te aanvaarden. Dat doe je door dat woord te koesteren als de waarheid en ernaar te handelen. Dat kan alleen door geloof. Niet iedereen heeft dat soort geloof en daarom zijn er ook dokters en medicijnen. 

dinsdag 4 mei 2010

Houd ze steeds voor ogen

Spreuken 4:21 
“Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart.”

Het is niet zo gek om wat teksten in je huis op te hangen op plaatsen waar je vaak langs loopt. Zo krijgen je ogen regelmatig Gods woorden [beloftes] te zien en kunnen ze als zaad in je hart gaan wortelen. Wanneer daar de vrucht is gevormd, komt het beloofde tevoorschijn. Voed je hart met Gods woord – dat woord heeft in zichzelf de kracht om voort te brengen wat het belooft. Zo zet je door geloof Gods woord in werking – vul er je hart mee – overdenk het en laat het tot rijpheid komen. De rest doet het woord zelf.

maandag 3 mei 2010

Heb aandacht voor mijn woorden

Spreuken 4:20 
“Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor.”

Je kan niemand dwingen tot aandacht of om gehoor te geven aan wat er wordt gezegd. Dwang werkt niet in Gods koninkrijk. Maar in de woorden ‘mijn zoon’ klinkt het verlangen van de vader door. Hij wil dat zijn zoon het goede kiest en gezegend wordt. Zo is het Gods verlangen om ons te zegenen. Alle rijkdom, alle volheid, de hele erfenis ligt voor ons klaar, maar er is een voorwaarde, namelijk dat we gehoor geven aan de oproep om in het licht te wandelen. Om de weg te gaan van de rechtvaardigen. Het is een heerlijke weg met vele hoogtepunten, maar het is een weg die je zelf moet kiezen. God heeft voor ons die weg geopend, maar we moeten hem zelf gaan.

zondag 2 mei 2010

Alleen maar duisternis

Spreuken 4:19 
“De weg van goddelozen is alleen maar duisternis, ze struikelen, en weten niet waarover.”

Zoals de rechtvaardigen licht verspreiden, zo verspreiden de goddelozen helemaal niets anders dan duisternis. Ik weet niet of je duisternis kan verspreiden, maar ze wandelen er zelf in en struikelen voortdurend. Het gekke is dat de wereld dat normaal leven vindt. De wereld noemt dat wijsheid en roemt de duisternis. Zo wordt het rechte krom genoemd en het dwaze wijs, omdat er geen spoortje licht bij hen te vinden is. Als we beseffen wat God ons hier zegt, bij de goddelozen is alleen maar duisternis, dan kan de kleinste gelovige al licht brengen in hun situatie. Elk woord van God verspreidt licht, genade geeft licht, vriendelijkheid geeft licht, geduld, barmhartigheid, allemaal lichtstralen voor een duistere wereld. We hebben een prachtige missie.

zaterdag 1 mei 2010

De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon

Spreuken 4:18 
“De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt.”

Deze weg van de rechtvaardigen kan alleen een genadeweg zijn. Maar heel veel mensen weten niet wat genade betekent. Ze denken dat genade zoiets is als de laatste foutjes door de vingers zien. Nou ja, vooruit, ga dan maar door, of zoiets. Maar genade is een volmaakt geschenk van God. Hij schenkt elke gelovige de gerechtigheid van Christus. Het volmaakte, liefdevolle, zondeloze leven van Jezus wordt ons toegerekend, zoals Jezus onze zonden kreeg toegerekend. Daarom stralen de rechtvaardigen en gaan ze steeds meer stralen, naarmate ze begrijpen wat Gods genade inhoudt. Totdat diezelfde genade zo’n sterke uitwerking krijgt op de omgeving dat het alles verlicht en doortrekt. De weg van de rechtvaardigen is een geschenk, waarvan je moet genieten en niet proberen er zelf iets van te maken.