vrijdag 19 november 2010

Wat de wijze zegt, brengt genezing

Spreuken 12:18
“De woorden van een dwaas zijn dolkstoten, wat de wijze zegt, brengt genezing.”

‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’, vroeg Jezus aan zijn discipelen. Er kwamen heel wat foute antwoorden, maar Petrus kwam met een goddelijke openbaring: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’ Die woorden zetten meteen aan tot nieuwe openbaring, nu door Jezus zelf gesproken. Als God gaat spreken door ons heen, dan worden we wijs, dan openbaren we dingen die we vanuit onze kennis niet kunnen weten. Profetie brengt genezing, bevestiging, liefde. Profetie is het uitspreken van door God geopenbaarde waarheid met het doel de ander op te bouwen, te vertroosten en te bemoedigen. Waarom zou je luisteren naar de woorden van een dwaas? Waarom zou je luisteren naar iemand die niet vanuit Gods openbaring spreekt? Dan krijg je slechts veroordeling, dolksteken. Zulke woorden brengen schuld en schaamte naar boven. Je voelt je tekort schieten, je voelt je een looser. De woorden van God zijn als een verfrissende bron voor iemand die snakt naar water. De woorden van God betekenen genezing, in je emoties over wie je bent, maar ook in de rest van je ziel en je lichaam.