dinsdag 15 februari 2011

Een driftkop wakkert ruzie aan

Spreuken 15:18
“Een driftkop wakkert ruzie aan, wie kalm is sust een twistgesprek.”

Als je erover nadenkt is ruzie een vorm van ongeloof. Je vertrouwen is niet langer op de Heer die voor je zorgt en die jou bevestigt als geliefd mens, maar je zoekt je eigen eer in eigen kracht. Je leeft vanuit je vlees in plaats van door de Geest. We ervaren elke dag hoe lastig het is om niet jezelf te zoeken. Ruzie is nooit een oplossing, maar schept verwijdering en vergroot problemen. Vergeving brengt je weer in de rust en het besef dat je zelf ook niet volmaakt bent, helpt om de fouten van een ander te accepteren. Door vervuld te blijven met Gods waarheid en liefde word je een vredestichter en kun je met wat kalme woorden heel wat stormen luwen. Heb lief zoals Jezus jou liefheeft. Vergeef zoals Jezus jou vergeven heeft. Spreek zoals Jezus tot jou gesproken heeft. En praat met Jezus over je gekwetste gevoelens, Hij helpt je.