zondag 20 februari 2011

Een goedgekozen antwoord

Spreuken 15:23
“Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd-hoe voortreffelijk is dat.”

Woorden kunnen iemand maken en breken. Daarom is nadenken bij wat je zegt niet zo raar. Nog beter is het na te denken voordat je wat antwoord. De juiste woorden op de juiste tijd gesproken, is een kenmerk van Goddelijke wijsheid. Alle woorden van Jezus waren juist en op tijd. Zijn beroemdste woorden zijn: ‘Het is volbracht.’ Drie woorden die daarna de hele wereld zijn overgegaan en niets aan betekenis hebben verloren. En in die simpele woorden ligt een diepe vreugde. Voor Hem die ze uitsprak, maar vooral voor ons die ze hebben gehoord en geloofd. Die drie woorden brengen verlossing en leven. Hoe voortreffelijk is dat.