donderdag 10 februari 2011

Een vrolijk hart

Spreuken 15:13
“Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht, een verdrietig hart pijnigt de geest.”

Het centrum van ons leven is ons hart. Vanuit het hart werkt elk gevoel verder door in ons hele lichaam. Is ons hart blij, dan straalt ons hele lichaam. Onze mondspieren reageren anders, onze armen en benen en ook onze stem en ogen. Als ons hart straalt, straalt alles mee. Stel je eens voor dat er helemaal geen zorgen in je hart meer kunnen komen, omdat alle ruimte wordt ingenomen door Jezus. Hij werd op aarde de man van smarten, om ons smartenvrij te maken. Onze smarten heeft Hij gedragen, de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Een verdrietig hart pijnigt de geest. Verdriet grijpt altijd terug naar het verleden, terwijl angst en bezorgdheid zich richt op de toekomst. Al die emoties kunnen en mogen veranderen in vreugde. Paulus, die toch ook heel wat heeft meegemaakt, schrijft ‘de vreugde des Heren is mijn kracht’. Geloof maakt je hart vrolijk. Geloof in God die alles in zijn hand heeft. Die zegt: ‘Wees niet bezorgd, maar geef alles aan Mij. Ik zorg voor je.’ Daar moet je hart toch vrolijk van worden zou ik zeggen.