donderdag 28 juli 2011

Wat je uitstraalt

Spreuken 21:4
“Een hooghartige blik, een aanmatigend hart, wat een goddeloze uitstraalt is zondig.”

Een vuurtoren is te herkennen aan zijn licht, een boom is te herkennen aan zijn vrucht en een mens aan zijn hart. Wat je uitstraalt komt voort uit je hart. God weet dat als geen ander en daarom heeft Hij ons een nieuw hart gegeven. Het hart van steen is vervangen door een hart van vlees en bloed. Het vlees en bloed van Jezus is in ons hart uitgestort. De gevolgen van Zijn dood en opstanding zijn ons geschonken. Daarom zien we Jezus nu in al Zijn glorie en we stralen dat ook uit. We worden veranderd naar dat beeld door de Heilige Geest. God werkt in ons hart uit wat aan de buitenkant tevoorschijn komt. Het is een wonder van genade.