donderdag 13 september 2012

Geleid door liefde

Correctie Psalm 94:12-13
‘Gelukkig de mens, HEER, die door u wordt geleid en onderwezen in uw wet en uw leer. Hij zal rust vinden in kwade dagen, terwijl voor de wettelozen een kuil wordt gegraven.’

Gods wet en Gods leer bestaan niet uit regels en voorschriften, maar uit liefde. We worden geleid door liefde, door Jezus, door de Geest van Christus die in ons is. Gods Geest wijst ons altijd naar Gods liefde. Daarin vinden we rust, want het is liefde die voorziet. Paulus zegt het zo: ‘Zou Hij die ons zijn Zoon heeft gegeven, ons met Hem niet alle dingen schenken?’ Als God het meerdere heeft gegeven uit liefde, zou Hij dan het mindere niet geven? Wie Gods liefde heeft leren kennen, vindt rust in kwade dagen, maar ook in goede dagen. We zijn Gods rust binnengegaan door Jezus. Onder alle omstandigheden leven we vanuit die Goddelijke rust. Hij zal voor ons zorgen. Hij is met ons alle dagen. Hij heeft ons lief, wat kan een mens mij doen? Hij is altijd bij mij en geeft mij leven en kracht. Ik mag altijd in Zijn huis verkeren en met Hem als koning heersen. Dat betekent ook dat ik in kwade dagen mijn vertrouwen uitspreek in God die mij leidt. Dat ik tegen het kwade kan zeggen: ‘Ga uit mijn leven, want Jezus woont in mij. Ik ben van Hem en niet van jou.’ Gelukkig zijn Gods kinderen die zich laten leiden door genade. Leven en overvloed is hun deel voor eeuwig.