woensdag 12 september 2012

Gods vrucht

Tevredenheid 1TimotheĆ¼s 6:6
‘Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.’

De vertalers zijn hier het spoor bijster geraakt, omdat ze godsvrucht zien als de vrucht van menselijke inspanning. Hun conclusie is, dat godsvrucht zonder tevredenheid geen winst brengt. De winst van de godsvrucht is dus afhankelijk van je tevredenheid.
Dan nu wat er werkelijk staat: De godsvrucht (=Jezus) is inderdaad een bron van grote winst met volmaakte levensomstandigheden, zodat je daarbuiten niets meer nodig hebt. Wat een groot verschil of je praat over je eigeninspanningen of over Jezus. Hij is Gods vrucht waar wij elke dag van mogen genieten.