vrijdag 14 september 2012

Hij komt je redden

Depressie Psalms 34:17
‘Roepen zij, dan hoort de HERE, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.’

Als een kind roept, of huilt, dan hoort een ouder dat meteen. Elke ouder herkent zijn eigen kind en reageert. Dat is bij God niet anders. Hij is een Vader die zich ontfermt over zijn kinderen. Hij heeft gezegd altijd bij ons te zijn en ons nooit te begeven of verlaten. Hij zal in de beproeving voor de uitkomst zorgen, zodat je ertegen bestand bent. Wat de oorzaak ook is van somberheid, Vader haalt je eruit. Dat geeft hoop en richting aan je gedachten. Gods beloftes verleggen je focus van het probleem naar de oplossing. Jezus is gekomen om gevangenen in vrijheid te stellen. Wie gevangen zit in zijn eigen gedachten, komt Hij redden. Het krachtigste middel tegen somberheid en depressie is de wetenschap dat God je komt redden. Maak je klaar en wees niet passief. Zie naar Hem uit en wees overtuigd dat Hij komt. Roep Hem aan en spreek je vertrouwen in Hem uit. Hij zal doen wat Hij heeft beloofd.