dinsdag 4 september 2012

Hou je vast

Ambitie 2Thessalonicenzen 2:15
‘Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn.’

Sta vast en houd je vast. Waaraan? Aan Jezus. Paulus was door God uitgekozen om het evangelie van genade uit te leggen. Hij had het niet gehoord of geleerd van een mens, maar van God zelf. Hij zegt tegen de Galaten dat iedereen vervloekt is die een ander evangelie brengt, zelfs al is het een engel uit de hemel. Sta vast en houd je vast aan het fundament van genade. Sta vast en houd je vast aan Jezus. Niets kan je zo scheiden van Gods liefde. Niets kan je dan terugbrengen in slavernij aan de zonde. Niets zal ooit in staat zijn jou te roven uit Gods Vaderhand. Laat je niet verleiden terug te keren naar het armzalige systeem van wetten en regeltjes, ga niet op zoek naar manieren om God te behagen. Je bent welbehaaglijk voor God, omdat je in Christus bent. Zolang je beseft dat je vast staat en je vast mag houden aan Jezus, kan er niets gebeuren. De zegen stroomt zo je leven binnen.