zaterdag 8 september 2012

Jezus is je leven

Christengemeenschap Colossenzen 3:16
‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.’

Het geheim van een gelukkig en succesvol leven is Jezus. Door Zijn bloed zijn we verlost, door Zijn striemen genezen. Door Zijn wijsheid zijn we wijs en door Zijn rechtvaardigheid zijn we rechtvaardig. Christus is ons leven. Alles in ons zonder Christus is dood. Daarom moeten we vernieuwd worden in ons denken en genezen worden in onze emoties en lichamen. Jezus is de boom des levens. Goed en kwaad – de wet – laat alles sterven. Ons gedrag gaat niet over goed of fout, maar over wel of niet Jezus. Daarom moeten we elkaar daarin aansporen, niet om ons gedrag te verbeteren, maar om Jezus meer toe te laten in ons denken. We moeten gaan beseffen hoe rijk, hoe vrij, hoe gezond en hoe wijs we zijn oin Hem en door Hem. Hij is je leven, Zijn volheid is in je.