maandag 3 september 2012

Joepie

Verslaving Romeinen 6:14
‘De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.’

Door de wet neemt de zonde toe leert de Bijbel. De wet prikkelt ons tot zondigen, maar het goede nieuws is: we zijn niet onder de wet (nooit geweest trouwens als Nederlander). Jezus heeft ons vrijgekocht uit de macht van de zonde. Hij heeft voor ons de wet vervuld. Hij is onze vervulling van de wet. Alle eisen die de wet stelt, zijn op Jezus gelegd en Hij heeft aan alle eisen voldaan. Nu zijn we onder de genade. Dat betekent dat we vrij zijn. Alles wat tegen ons zou kunnen getuigen (de eis van de wet) is door Jezus weggedaan. De zonde heeft geen macht meer over ons. We zijn gestorven met Christus en zo dood voor de wet. Met Christus opgestaan leven we voor God. We leven onder de heerschappij van de genade. Genade eist niet, ze geeft. Genade geeft leven in overvloed. Zegen genoeg om ook royaal te kunnen delen met anderen. De zonde heeft geen rechten meer. De zonde mag niet meer heersen. Joepie.