zondag 16 september 2012

Levenslicht

Discipline Spreuken 6:23
‘Want de lessen van je vader en je moeder zijn een lamp, een licht dat je vermaant en de weg wijst naar het leven.’

De weg wijzen naar het leven is het beste wat een vader of moeder kan doen. Het leven is een persoon, namelijk Jezus Christus. Hij heeft gezegd: ‘Ik ben het leven, wie in mij gelooft, zal nimmermeer sterven.’ Wanneer kinderen geboren worden op aarde, kennen ze Jezus nog niet, maar Jezus kent hen wel. Ook Hij laat zijn licht schijnen. En wanneer de ouders geen licht, of verkeerd licht hebben verspreid, is Jezus zelf nog steeds het Licht. Hij zoekt de zijnen, roept ze bij name en brengt hen in veiligheid. Wat een zegen als ouders hetzelfde licht laten schijnen als Jezus. Wat een zegen om als kind op te groeien in zo’n gezin. Maar zelfs als je dat hebt moeten missen als kind, is Jezus zelf in staat Zijn licht in je hart te laten schijnen. In dat licht zie je de toekomst en vergeet je wat er ooit was. Jezus zelf is de weg naar het leven en de zegen. Zijn weg komt uit bij het hart van de Vader die zich ontfermt over al zijn kinderen. De veiligheid en het licht komen van boven. Misschien hebben je ouders het doorgegeven, maar de bron zelf is God.