vrijdag 7 september 2012

Liefhebben als Jezus

Kinderen Spreuken 22:15
‘Een kind is geneigd tot dwaasheid, de stok wijst het terecht en weerhoudt het ervan.’

Kinderen beginnen hun leven met het ontvangen van liefde. Ze worden verzorgd en geknuffeld, gevoed en gewiegd. Zelfs midden in de nacht krijgen ze wat ze nodig hebben. Dat is goed en hoort ook zo te gaan. Bij Gods kinderen is het niet anders. We hebben een goede Vader die van ons houdt. Hij zal ons nooit slaan, laat staan met een stok. Zijn liefdevolle woorden voeden en leiden ons. De stok in de tekst komt uit de tijd voordat Jezus dit alles openbaarde. Hij kwam de Vader laten zien. Hij zei: ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ De Vader is net als Jezus, ze zijn een en dezelfde. Een liefdevolle bron, waaruit hulp, kracht, compassie voortkomt. Het nieuwe gebod dat we hebben gekregen is om liefde te hebben als Jezus. Dat geldt ook voor ouders ten opzichte van hun kinderen. Als je moet corrigeren, gebruik dan woorden en niet een stok. Die slagen heeft Jezus voor ons gedragen. De liefdebron is geopend en niemand kan hem sluiten.