woensdag 5 september 2012

Ons inzicht is Jezus

Boosheid Spreuken 14:29
‘Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.’

Jezus is Gods wijsheid. Hij laat zien hoe God denkt en handelt en dat is totaal tegengesteld aan de wereldse wijsheid. De vraag is dus: door welke wijsheid laat je je leiden? Als je in Gods wijsheid staat, ben je in de rust en straalt er rust van je uit. De vrede van God die alle gedachten (dus ook zorgen) teboven gaat, regeert in je hart. Je hoeft je geduld niet te verliezen, want God zal voor je zorgen en een uitkomst geven, die niet uit onze wijsheid voortkomt. Mensen zeggen wel eens: ‘Je moet toch ook je verstand gebruiken?’ Zeker, en dat doe je het best door je te richten op Gods wijsheid, Jezus. Dwaze mensen zeggen: ‘Er is geen God.’ Daarom kennen ze Gods wijsheid ook niet. Ze hebben geen rust, maar onrust. Ze zijn kortaangebonden als ze hun zin niet krijgen. Wie in Gods wijsheid leeft, weet dat hij veel meer krijgt dan hij zelf kan bedenken. Zijn vertrouwen is op God gericht. Zo iemand heeft veel inzicht en leeft in vrede.