zaterdag 1 september 2012

Opdracht of belofte

Toekomst Johannes 15:16
‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.’

Dit ziet eruit als een bevel en dat is het absoluut niet. Het gaat om het woordje ‘tithemi’ dat vertaald is met ‘opgedragen’ en dat is een misleidende vertaling. Andere vertalingen zeggen ‘uitgekozen’, ‘ertoe bestemd’, ‘uitverkoren’ en daarmee is het geen opdracht, maar een geweldige belofte. Jezus zegt: ‘Ik heb jullie ertoe bestemd zo te leven, dat de vrucht die jullie leven voortbrengt van God de Vader komt en eeuwig is.’ Kortgezegd: ‘Jullie zijn bofkonten.’ Het woordje ‘tithemi’ heeft ook de betekenis van apart zetten. Niet klaar voor de start, maar klaar voor de groei. Jezus zegt eigenlijk, dat zijn discipelen speciaal zaad zijn, zorgvuldig geselecteerd en uitgekozen, om een bijzondere oogst te geven. ‘Het leven van God de Vader zal uit jullie gaan stromen en blijvende vrucht geven. Jullie hebben dat niet zelf bedacht, maar Ik heb jullie daarvoor gekozen en klaargemaakt. Je bent nu neergelegd in de aarde en let eens op wat een bijzondere vrucht er tevoorschijn zal komen. Jullie leven met God zal zo vanzelfsprekend worden, dat alles wat je zegt zal gebeuren. Je zal net zo leven als Ik.’ Geen opdracht dus, maar een prachtige belofte en bestemming.