dinsdag 25 december 2012

Help mij te begrijpen

Alles Johannes 16:23-24
‘En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.’

De dag des heils is begonnen. De dag waarop we alles aan de Vader mogen vragen in Jezus’ naam en het zullen ontvangen is werkelijkheid geworden. Vragen in Jezus’ naam betekent dat we het vragen namens Jezus. Paulus schrijft dat God ons met Christus alle dingen zal schenken. In Christus hebben we alle zegen ontvangen, en als we toch nog wensen hebben, zal God die ook vervullen. Er is slechts een voorwaarde, dat we ons bewust blijven van onze gezegende positie in Christus. Dan vallen de vragen gewoon weg, ze zijn al vervuld.Sommigen zoeken een Piggelmee-geloof. Dat is dat je alles krijgt wat je hart maar begeert. Maar Jezus zegt: ‘Wie in Mij blijft, kan vragen wat hij wil en zal het ontvangen.’ In Hem blijven is de sleutel. Dat is de inhoud van ons geloof. We zijn in Hem en hebben alles ontvangen in Hem. De belangrijkste vraag is nog: help mij te begrijpen wat ik in genade ontvangen heb.