dinsdag 18 december 2012

Succes om te geven

Afgunst Prediker 4:4
‘Vervolgens ontdekte ik dat succes meestal voortkomt uit afgunst en jaloezie. Maar ook dat is dwaasheid.’

Wat is succes? Dat je betere resultaten behaalt dan je concurrenten? Dat je meer geld op je bankrekening hebt dan je buurman? Dat je huis groter en duurder is dan dat van je familie? Dat soort van succes is het najagen van wind. Het maakt je even tevreden, maar nooit gelukkig. Als je motivatie jaloersheid is, heb je niet door hoe rijk je al bent. Succes en rijkdom komen uit je hart. Het is het gevoel dat God je geeft omdat Hij voor je zorgt. Paulus schrijft: ‘Laat je hart vastheid vinden in genade.’ Alles daarbuiten is dwaasheid. Het is tijdelijk en aards. Maar wie wandelt met Jezus, bevindt zich in het licht van Gods gunst. Hij zal succesvol zijn bij alles wat hij onderneemt. Zijn succes is niet om mee te pronken, maar om uit te delen aan anderen. Het kunnen geven aan anderen is de hoogste vorm van succes. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En om te kunnen geven, heeft God je succes verzekerd. Hij geeft je alles wat je nodig hebt, zodat je er zelf van kan genieten en het ook royaal met anderen kan delen.