zondag 24 maart 2013

Je Minnaar roept je

Acceptatie 1 Corintiƫrs 1:9
'God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.'

Genade berust nooit op onze inspanningen, maar altijd op Gods liefde en trouw. We worden geroepen om in een intieme relatie met Jezus te leven. Wie roept er dan? Dat is God de Vader, onze Vader, onze Abba, Papa. Hij roept ons dichterbij, nog dichterbij, tot we niet dichterbij kunnen komen en we een zijn met Jezus. Het is alsof God roept van het Heilige der Heiligen naar ieder die buiten staat: 'Kom toch binnen, kom toch dichterbij. Ik wil je aanraken, omarmen en kussen. Ik wil dat je Mijn geliefde wordt.' Vanuit het religieuze denken blijven mensen op afstand. De zonde brengt immers scheiding tussen God en mensen? Dat is ons altijd zo geleerd. Maar het goede nieuws is, dat die scheiding is opgeheven door het kruis van Jezus. De voorhang werd door God verwijderd en de weg naar Zijn hart is geopend. We worden elke dag geroepen om gemeenschap te hebben met Jezus. Dezelfde intimiteit die er is tussen Vader, Zoon en Geest, daar worden we bij geroepen, in geroepen. Laat je niet afschrikken door de leugens van de religie. Laat je niet wijsmaken dat elke fout in je leven weer afstand schept, nee! God is getrouw, Hij heeft de weg geopend voor eeuwig en roept je in Zijn leven voor eeuwig. Dat is je plaats, daar ben je thuis, daar word je gezegend en daar spreekt God tot je hart. Voel je veilig en gezegend in Gods liefde en nabijheid. Hij roept je omdat Hij naar je verlangt. Hij is jouw minnaar en jij bent Zijn geliefde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten