vrijdag 31 mei 2013

De wet van Christus

Christengemeenschap Galaten 6:2,10
‘Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.’

Wat is de wet van Christus? Het is de wet van liefde, van onverdiende gunst, van barmhartigheid en ontferming, van vergeving en niet veroordelen. Door zo met elkaar om te gaan, is er acceptatie en insluiting in plaats van verwerping en uitsluiting. Elk mens is onvolmaakt in zijn spreken en in zijn gedrag. Je zegt dingen waar je spijt van krijgt, je doet dingen die je beter niet had kunnen doen, iedereen kent ze. De vraag is, hoe we erop reageren. Hoe ga je om met iemand die jou heeft bezeerd door zijn gedrag? De wet van Christus is dat we eerst zelf ontvangen. We hebben regelmatig nodig dat ons eigen hart weer wordt gevuld door Jezus. Mensen zijn onvolmaakt, maar Jezus is de volmaakte trooster. Hij weet als geen ander hoe afwijzing voelt, hoe smaad voelt, hoe leugens voelen. Maar in zijn liefde bedekt Hij deze dingen. Wanneer ons hart weer vastheid vindt in zijn genade, kunnen we de wet van Christus uitleven naar anderen. Dat gaat dan vanzelf, het kan niet anders, het is een wet.

donderdag 30 mei 2013

Nooit verlaten en nooit arm

Kinderen Psalm 37:25-26
‘Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien, of zijn nageslacht op zoek naar brood. De hele dag ontfermt hij zich en leent uit, en zijn nageslacht is tot zegen.’

God heeft ons rechtvaardig verklaard. Niet zomaar, maar omdat we dat zijn. We zijn gerechtvaardigd gemaakt door Jezus aan het kruis. Hij werd tot zonde gemaakt en wij rechtvaardig. De tekst zegt dat een rechtvaardige nooit in de steek wordt gelaten en dat zijn nageslacht niet zal vervallen tot armoede. Waarom? Omdat God zich over hem heeft ontfermt. Elke rechtvaardige is door God rijk gemaakt, zodat hij zich over anderen kan ontfermen. Iedereen is rijk in alle opzichten, maar niet alle opzichten passen bij iedere persoon. Daarom mag je uitdelen van waar jij je rijk in weet. Door zo te leven, blijf je rijk. Het is heerlijk om te kunnen geven en te beseffen dat je nooit zult verarmen.

woensdag 29 mei 2013

Wij zijn uit God

Verslaving 1Johannes 4:4
‘Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.’

Over welke overwinning gaat het hier? Wie hebben we overwonnen en waarom? Laat ik met het laatste beginnen. We hebben overwonnen, omdat Hij die in ons is meer is. Hebben we iets gedaan voor die overwinning? Nee, we hebben iets ontvangen, of beter gezegd, iemand ontvangen. Hij die in ons is, is een persoon. En daarom hebben we hen overwonnen. In ons is de Geest uit God, die Jezus belijdt. Maar wie zijn ‘hen’, die we kennelijk hebben overwonnen? Dat zijn de wereldgeesten. De geesten in ieder die Jezus niet belijdt. De valse profeten, de valse leraren, de valse christussen. Zij belijden een leer, een systeem, een doctrine, een religie, een stelsel, wetten en regels, maar niet Christus. Deze geesten zijn niet uit God maar uit de wereld. Laat ze lekker kletsen zou ik zeggen, niet op reageren. Wij bezitten de Geest uit God, wij belijden Jezus als Heer, als ons leven. Lieve kinderen, u bent uit God. Dat is het geheim. U bent uit God. U bent Gods werk en daarom veilig. Als wereldgeesten via mensen tot je gaan spreken, belijdt dan simpel deze waarheid: ‘Ik ben uit God, dus.’

dinsdag 28 mei 2013

De juiste Zender kiezen

Geloof Johannes 6:47
‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven.’

Leuke tekst hè? Wie gelooft, heeft. Heb je nu omdat je gelooft? Ja en nee, of misschien wel nee en ja. Want wat is de werkelijkheid achter deze tekst? Jezus heeft voor iedereen eeuwig leven gekocht en betaald. Maar het word je pas toegerekend, geschonken, het komt je leven binnen door geloof. Niet jouw geloof, maar de inhoud van je geloof, namelijk dat Jezus jouw eeuwige leven is. Ontstaat er eeuwig leven door mijn geloof? Nee, zeker niet. Mijn geloof is niet een scheppende kracht, maar een ontvangende. Mijn geloof is als een radio die wordt afgestemd op de juiste zender. Zodra je de zender gevonden hebt, ontvang je muziek. Is die muziek een beloning voor het zoeken? Nee, die muziek was er al, maar je hoorde haar nog niet. Zo is het ook met geloof. Het eeuwige leven wat Jezus iedereen aanbiedt, is er al. Maar je stemt af door geloof. En het goede nieuws is, dat wanneer je eenmaal de juiste Zender hebt gevonden, je die nooit meer kwijt kan raken.

maandag 27 mei 2013

Altijd winst

Alles Filippenzen 1:21
‘Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.’

Als ik leef, leef ik voor Jezus en als ik sterf, ga ik naar Jezus. Dat was kort samengevat het leven van Paulus. Wat die man heeft meegemaakt in de tijd na zijn bekering kun je nalezen in de Bijbel. Maar als iemand reden had om het bijltje erbij neer te gooien, was het Paulus wel. Toch deed hij dat niet, sterker nog, hij voelde zich schuldig ten opzichte van de wereld, want hij wist iets wat anderen niet wisten. Hij kende Jezus op een manier die in die tijd onbekend en ongekend was. Paulus was door God zelf ingewijd in de geheimen van de genade. Hij wist wat het was om als zondaar rechtvaardig te worden verklaard. Hij kende het geheim dat er bij God geen veroordeling meer is, omdat Jezus dat oordeel heeft gedragen, eens voor altijd. Maar Paulus kende ook de haat van religieuze mensen, die hun systemen zagen afbrokkelen en verdwijnen. Op mensen hoefde Paulus zijn vertrouwen niet te stellen, want die lieten hem regelmatig in de steek. Aan het einde van zijn leven zegt hij: ‘Ze hebben mij allemaal verlaten, maar God heeft mij niet verlaten.’ Dat is de kracht van deze tekst. Je hebt aan Jezus genoeg. Wanneer je alles kwijtraakt, heb je nog steeds genoeg, meer dan genoeg. Het is altijd winst, of je nu leeft of sterft.

zondag 26 mei 2013

Echt brood voor je ziel

Vervulling Jesaja 55:2
‘Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige.’

Zou jij naar de bakker gaan als je wist dat hij nepbrood verkocht? Zou jij je geld uitgeven voor leugens en bedrog? De duivel is een dief die jou wil beroven tot er niets meer van je over is. Hij lokt je met wat niet verzadigen kan. Je raakt verslaafd aan dat namaakvoedsel, terwijl je weet dat je gevangen bent. Hoe kom je eruit? Jezus is het antwoord. Wanneer je begint te eten van wat Hij je aanbiedt, verdwijnen je verslavingen en word je gezond. Hij komt met liefde naar je toe, reinigt je leven met zijn bloed en veroordeelt je niet. Hij geeft je Zijn Geest, zodat je verbonden bent met Zijn wijsheid. Stap voor stap leert Hij je anders te denken, anders te kijken en anders te leven. Je ziel begint op te leven en er stroomt vreugde je leven binnen. Blijf eten, blijf luisteren, blijf doen wat Jezus je leert. Vertrouw je leven aan Hem toe en begin te genieten van wat Hij je geeft.

zaterdag 25 mei 2013

Opvoeden door het Woord

Familie Spreuken 29:17
‘Breng uw zoon gehoorzaamheid bij, en hij zal u rust geven en uw ziel genoegens schenken.’

Opvoeden is de plicht van elke ouder. Wie zijn kind liefheeft, voedt het op. Daar hoort ook correctie bij. Ook Jezus is opgevoed. Hij liet zich door Jozef en Maria terechtwijzen toen Hij twaalf was en was hen onderdanig. Je leest dan: ‘Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.’ Welopgevoede kinderen zijn een vreugde voor de ouders en voor de omgeving. God heeft ook kinderen die moeten worden opgevoed. Hij doet dat door hen veel liefde te bewijzen en hen te tuchtigen (ander woord voor opvoeden) door het Woord. Dat Woord is een levend Woord, zonder starre dogma’s en onbeweeglijke voorschriften, maar met liefdevolle aanwijzingen die je leven verrijken en tot zegen brengen. Jezus is Gods levende Woord, Hij is onze Opvoeder en Leidsman. Hij geeft ons leven vorm en vreugde.

vrijdag 24 mei 2013

God geeft meer dan we kunnen vragen

Vijanden Lukas 18:7
‘Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?’

Jezus vertelt het verhaal van de onrechtvaardige rechter. Een arme weduwe blijft hem dagelijks aanspreken om haar recht te doen en uiteindelijk is hij het zat en doet een uitspraak. Veel mensen zien hierin een voorbeeld van het gebedsleven, blijven aanhouden tot je krijgt wat je verlangt. Dit is een karikatuur van God en van het gebedsleven. Jezus legt in de Bergrede uit dat je niet bezorgd moet zijn zoals de wereld. Je Vader weet wat je nodig hebt. Zoek eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid – dat betekent genade – en al het andere ontvang je bovendien. Wij hoeven niet te bidden en te smeken, zoals Abraham bij Sodom. Wij hoeven niet aan te houden, zoals deze weduwe. Wij mogen gaan zitten, zoals de 5.000 in het gras en met verbazing zien waartoe God in staat is. Zou Hij die zelfs Zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem niet alle dingen schenken? Wij hoeven niet nacht en dag te roepen, God kent van verre onze gedachten. Wij mogen God dag en nacht prijzen, omdat Hij ons in Zijn onmetelijke liefde heeft uitverkoren Zijn kinderen te zijn.

donderdag 23 mei 2013

Wel of niet verstandig

Discipline Spreuken 16:22
‘Het verstand is voor zijn bezitters een bron van leven, maar de straf voor de dwazen is hun eigen dwaasheid.’

Het verstand heeft misschien wel een verkeerde naam, want heel vaak zijn onze gedachten niet zo verstandig. Je verstand is zeker geen bron van leven, zoals deze tekst zegt. De bron van leven is Jezus. Wanneer je je gedachten afstemt op Hem, zul je vrede en vreugde ervaren. Dat is dan weer wel verstandig. Maar zonder Jezus heb je weinig aan je verstand. De menselijke inzichten worden door God afgeraden, niet op steunen, ze zijn niet diep genoeg. Het is Gods Geest die de diepten van Gods hart laat zien. Jezus werd door die Geest geleid en Hij laat ons het Vaderhart zien. Het beste wat je doen kan als christen is je verstand laten meewerken met de Geest. Je verstand wil graag redeneren, conclusies trekken, afwegen, maar dat schakel je gewoon uit, niet doen dus. De Geest leidt je altijd in de waarheid, dus discussie is niet nodig. De Geest laat je altijd Gods glorie zien, dus geen weerstand bieden. Gewoon lekker meebewegen met de Geest, dat is het verstandigste wat je kan doen. Dat is leven.

woensdag 22 mei 2013

Gods manier van troosten

Depressie 2Corintiërs 1:3-4
‘Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.’

Is het niet opmerkelijk dat de Heilige Geest de Trooster wordt genoemd? God is een eeuwige Trooster, maar is er dan ook eeuwig verdriet? Nee, Gods troosten is heel iets anders dan wat wij troosten noemen. In het verhaal van Job komen zijn vrienden troosten door hun mening te geven, door te zwijgen, door te zoeken naar oorzaken, door redeneringen. Daar heeft Job niets aan. Maar dan komt God zelf en de ogen van Job gaan open. De Trooster kwam langs om hem nieuwe, eeuwige waarheden te laten zien. Hierdoor werd Job getroost en hij zei: ‘Nu ken ik U van aangezicht tot aangezicht.’ Jezus zegt tegen zijn discipelen: ‘Wanneer de Trooster komt, zal Hij van Mij getuigen.’ De Trooster laat Gods hart zien, dat is Gods manier van troosten. Iedereen moet Gods hart kennen. Zo werd ook Jezus zelf getroost toen Hij dreigde te bezwijken voor de kruisiging. Zo werd Hij gesterkt in de woestijn. Troosten is niet meehuilen, klagen zoals de klaagvrouwen, die werden door Jezus weggestuurd. Troosten is wijzen op Gods hart, wijzen op Gods beloftes, delen van Gods waarheid. Met die troost worden we getroost en mogen we anderen troosten.

dinsdag 21 mei 2013

In Christus bezit je alles

Tevredenheid 1Timotheüs 6:8
‘Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn.’

Een huis en een inkomen is het minimale wat een mens nodig heeft. Is God zo krenterig dat Hij zegt: ‘Wees daar maar tevreden mee. Dat is alles wat je nodig hebt?’ Nee, zeker niet. Het gaat in deze brief aan Timotheüs over mensen die geleid worden door geldzucht, hebzucht, begeerte. Tegen deze mensen moet Timotheüs vertellen dat God voor hen zorgt. Een plek om te wonen en iets om van te leven is al voldoende. God geeft daar bovenop alles wat je nodig hebt en veel meer. Het is Gods eer dat Zijn kinderen onbezorgd kunnen leven. We hoeven nergens over in de war te zitten. Vader weet wie we zijn, waar we zijn en wat we nodig hebben. Hij is genadig en goed voor ieder kind. Wanneer je hart niet op God is gericht, maar op geld, doe je jezelf en God tekort. Je overlaadt jezelf met allerlei smarten leert de Bijbel en je kan niet genieten, omdat je steeds in angst leeft je bezit te verliezen. De Geest van God is niet de geest van de wereld om steeds te vrezen. De Geest van God toont je wie de Vader is en je kan je verheugen onder alle omstandigheden.

maandag 20 mei 2013

Eindelijk is het zover

Veroordeling Openbaring 12:10-11
‘Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: "Eindelijk is het zover. God heeft de bevrijding gebracht. Hij heeft Zijn macht gebruikt om Zijn Koninkrijk te vestigen. Zijn Christus heeft hier nu het gezag. De aanklager, die onze broeders dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid. Onze broeders hebben hem overwonnen, doordat het Lam Zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daar in hun spreken van hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven.’

In de hemel heeft een stem geklonken: ‘Eindelijk is het zover.’ Dat gebeurde op hetzelfde moment dat op aarde een stem klonk: ‘Het is volbracht.’ De dood heerst niet langer op aarde. De aanklager is uit de hemel gegooid, omdat er niets meer aan te klagen is. De vrijheid van de kinderen van God is gekomen. Eindelijk, eindelijk is het zover. God heeft hier eeuwenlang op gewacht. Hij wist dat Jezus zou komen. Hij wist dat de verlossing en de bevrijding er zouden zijn. Vanaf die dag dat Jezus riep: ‘Het is volbracht’, kunnen de broeders regeren en heersen met het gezag van Christus. We overwinnen door het bloed van het Lam. En we zoeken niet langer ons eigen leven te behouden, omdat we bereid zijn het te verliezen. We hebben immers niets meer te verliezen. We hebben eeuwig leven. Eindelijk vrij. Zelfs de dood jaagt geen angst meer aan. Wat een heerlijke waarheid. Wat een geweldig evangelie. Wat een geweldige God. Alle eer, roem en aanbidding is voor Hem.

zondag 19 mei 2013

Eenheid in genade

Christengemeenschap 1Corintiërs 1:10
‘Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.’

Een van de meest foute vragen is: ‘Wat vind jij daar nu van?’ Die vraag dwingt je om een oordeel te geven, om partij te kiezen en dat is precies wat God niet wil dat we doen. Oordeel niet, laten er geen partijschappen zijn, zodat de een zich verheft boven de ander. In de gemeente van Corinthe waren partijen ontstaan. De een was voor Paulus, de ander voor Apollos en weer een ander voor Petrus. De mensen hadden voorkeur en lieten dat merken ook. Het gevolg was ruzie en onenigheid. Om geestelijk sterk te zijn als gemeente, als groep, moet je ervoor kiezen je persoonlijke voorkeuren aan de kant te zetten. Het belang van eenheid is groter dan het eigen belang. De oproep om een te zijn kan eenvoudig worden toegepast, wanneer iedereen weer naar God kijkt en beseft dat we met elkaar verbonden zijn door genade. Voor God is iedereen gelijk, niemand is Gods goedkeuring waard, maar we ontvangen die uit genade. Wat je mening ook is, hij doet er niet toe. Alleen dit ene verenigt: wij zijn allen geliefd en aanvaard uit genade. Door dat te beseffen en te belijden maak je eenheid en blijf je een.

zaterdag 18 mei 2013

Zo Vader, zo Zoon

Kinderen Spreuken 20:11
‘Reeds een kind laat zich kennen door zijn daden, door wat het doet, zie je of het eerlijk en oprecht is.’

Jezus vertelde aan zijn discipelen dat je een boom herkent aan de vruchten. Er groeien geen goede vruchten aan een verkeerde boom en andersom. Toen Jezus 12 jaar was, verbaasde Hij de geleerden met zijn kennis van de Schriften. Dat zegt veel over Jezus, maar ook over zijn opvoeding. De liefde voor zijn Vader kenmerkt het leven van Jezus, maar ook zijn aardse ‘vader’ en moeder, Jozef en Maria, kenden God persoonlijk. Kinderen worden vooral in de eerste jaren van hun leven door hun ouders gevormd en dat zie je. Het is geen toeval dat in gezinnen waar de ouders God liefhebben, dat ook in hun kinderen is te zien. Eerlijkheid en oprechtheid zijn deugden die je aan je kinderen kan overbrengen door een goed voorbeeld te zijn. Als wij veel naar onze hemelse Vader kijken door naar Jezus te kijken, gaan we ook steeds meer kenmerken van Hem overnemen. Hij vormt ons naar Zijn beeld en gelijkenis.

vrijdag 17 mei 2013

Gelovige Tomas

Geloof Johannes 20:29
‘Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven.’

Ik wil het opnemen voor Tomas. Er wordt vaak negatief over hem gesproken, omdat hij moeite had te geloven dat Jezus was opgestaan. We gebruiken zijn naam zelfs in de uitdrukking ‘een ongelovige Tomas’. Maar als je hoofdstuk 20 leest van Johannes, zie je ook bij de andere discipelen het ongeloof. Jezus toonde hen zijn handen en zijn zijde. Hij sprak zijn vrede over hen uit. Datzelfde deed Hij ook toen Tomas erbij was, acht dagen later. Hij toonde zijn handen en zijn zijde en zei dat ze gelovig moesten zijn en niet ongelovig. Jezus zou teruggaan naar de Vader en de raad die Jezus hen gaf, was niet alleen voor Tomas: ‘Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven.’ Daarmee opent Jezus de weg naar alle volgende geslachten, ook naar ons. Wij kunnen Zijn handen en zijde niet zien, maar moeten geloven dat Hij is opgestaan. We geloven op grond van het getuigenis van de discipelen, die het wel hebben gezien en geloofd. Jezus had begrip voor Tomas, kwam speciaal voor hem terug. Iedereen moest er zeker van zijn, dat Hij is opgestaan. Het verlossingswerk is volbracht, wat nu rest is vrede, shalom, de allesomvattende zegen.

donderdag 16 mei 2013

Voor altijd rechtvaardig

Alles 2Corintiërs 5:21
'Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.'

Jezus is tot zonde gemaakt zonder te zondigen. God maakte Hem tot zonde en veroordeelde de zonde in Hem aan het kruis. Jezus nam daar onze plaats in uit liefde. Omgekeerd worden zondige mensen rechtvaardig verklaard zonder rechtvaardig te zijn. Ook dat is uit liefde van God. Als Jezus tot zonde werd gemaakt zonder te zondigen, kan God ons rechtvaardig verklaren, zonder dat we rechtvaardig zijn. De Bijbel makt duidelijk dat er niemand rechtvaardig is, zelfs niet een, maar dat ieder rechtvaardig wordt verklaard uit geloof. Omdat Jezus tot zonde is gemaakt, kan God de zondaar rechtvaardig verklaren. Omdat Jezus in het oordeel de zondaar werd, kunnen wij Jezus zijn. Niet echt natuurlijk, maar wel wat de gerechtigheid betreft. Om voor God rechtvaardig te zijn, hoef je alleen te aanvaarden en te belijden dat Jezus jouw gerechtigheid is. Hij is tot zonde gemaakt, opdat wij … wij waren het doel. Het was Gods plan om ons rechtvaardig te maken, zodat Hij ons als rechtvaardigen kan omarmen en zegenen. Dank zij het offer van Jezus is dat gebeurd. We zijn nu rechtvaardig in Gods ogen voor altijd.

woensdag 15 mei 2013

Zachtmoedigheid is krachtig

Vervulling Psalm 22:26
'De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven.'

Het woord ‘zachtmoedig’ wordt ook vertaald met ootmoedig, nederig, gewillig, mak. Jezus zegt: ‘Leer van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart.’ Deze psalm gaat over Jezus die wordt vernederd tot op het bot, letterlijk aan het kruis. Hij liet zich vernederen, zodat God Hem daarna kon verhogen. Dat is ook de betekenis van het woord ‘zachtmoedig’. Een gerust vertrouwen in Gods goedheid, Hij zal voor mij zorgen. Hij zal mij door deze tijd van beproeving leiden en mijn gerechtigheid zijn. Zachtmoedig zijn betekent niet dat je een watje bent en alles maar over je heen laat komen. Zachtmoedigheid is je vertrouwen op God stellen. Paulus leerde die les in zijn leven, zodat hij zeggen kon: ‘Als ik zwak ben, dan ben ik machtig, want Gods kracht openbaart zich in (mijn) zwakheid.’ De zachtmoedigen zullen verzadigd worden en de Here loven. Wanneer God onze eer heeft hersteld - en dat heeft Hij door Jezus – dan zal ons hart voor eeuwig leven. Zachtmoedigheid, vertrouwen op Gods goedheid, niet met jezelf bezig zijn, is een vrucht van Gods Geest die uit ons leven zal groeien.

dinsdag 14 mei 2013

Geloof en vertrouwen

Flexibiliteit Spreuken 13:16
'Een verstandig mens handelt met overleg, een dwaas spreidt onverstand tentoon.'

Wat doe je als je voor een belangrijke beslissing staat? Jezus zei: ‘Ik doe niets uit mezelf’, en daarmee gaf Hij aan, dat God Zijn bron was. Hij deed niets zonder ervan overtuigd te zijn, dat Zijn Vader ermee instemde. Dat heet wandelen in geloof, maar ook in vertrouwen. Je gelooft wat je hoort van God, je volgt Zijn raad op. En je vertrouwt op Zijn liefde en goedheid. Door zo te wandelen behoed je jezelf tegen dwaasheid en geef je God alle eer. Alle geloofshelden uit de Bijbel hebben zo geleefd. Ze geloofden God en werden door niets van de wijs gebracht. Abraham was bereid zijn zoon te offeren. Mozes was bereid nog veertig jaar met Israël door de woestijn te lopen. Jezus was bereid te sterven voor de wereld. Allemaal niet leuk, maar daden van geloof, omdat God het had gezegd. Overleg met God geeft niet altijd de uitkomst die je wenst, maar wel de zekerheid dat je wandelt in overeenstemming met Zijn wil.

maandag 13 mei 2013

Zelfs in zijn dood een schuilplaats

Doodsangst Spreuken 14:32
'In zijn rampspoed wordt de goddeloze geveld, maar de rechtvaardige vindt zelfs in zijn dood een schuilplaats.'

De goddeloze staat in de Bijbel vaak tegenover de rechtvaardige. Ze leven samen, wonen in dezelfde plaats, zijn misschien zelfs familie van elkaar. Dan voltrekt zich een ramp. De een valt om en blijft liggen, de ander wankelt, valt wellicht ook om, maar staat weer op. Jezus vertelt het verhaal over de twee fundamenten. Zand of rots, waar staat je huis op als de stormen komen? Het kwaad treft alle mensen, maar alleen de rechtvaardigen overleven, zelfs in de dood vinden ze nog een schuilplaats. De rechtvaardigen zijn niet de mensen die het juiste doen, maar degenen die het juiste geloven. Maar ook geloven is niet genoeg om de storm te doorstaan. Dan komt het erop aan dat je toepast wat je gelooft. Dat je belijdt wat je gelooft. Dat je de woorden van Jezus doet, zodat de kracht ervan vrijkomt in je leven. De rechtvaardige is vrij, is nooit slachtoffer, blijft altijd de situatie meester, doordat hij weet Wie hem draagt. In de nood komt de binnenkant naar buiten.

zondag 12 mei 2013

Gehoorzaam uit liefde

Familie Efeze 6:1
'Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Here, want dat is recht.'

Gehoorzaamheid ligt heel dicht bij geloof. Misschien is het in wezen wel hetzelfde. Je gaat handelen omdat iemand anders iets tegen je zegt. Degene die gehoorzaamheid vraagt, moet wel eerst het hart van de ander hebben gevonden, want zonder liefde is ook gehoorzaamheid zonder betekenis. Kinderen willen vaak eerst uitleg van de ouders en er ontstaat niet zelden een eindeloze discussie over het waarom van de gehoorzaamheid. Op een bepaalde jonge leeftijd vragen kinderen alleen maar: ‘Waarom?’ Dat hoort bij kleutergedrag. Gehoorzaamheid leren betekent leren vertrouwen en dat heeft met kennen te maken. Gehoorzaamheid in de Heer is vertrouwen hebben in de Heer. Als Hij ons iets zegt te doen, ligt daar het hart van een liefdevolle Vader achter. Hij heeft het goede met ons voor en wil niet dat we onszelf benadelen. Gehoorzaamheid is geen domme, afgedwongen handeling, maar een weloverwogen daad van liefde. Het is goed als ouders dat hun kinderen kunnen leren, zoals ze dat ook zelf hebben geleerd en hun kinderen voorleven.

zaterdag 11 mei 2013

God van trouw

Trouw Psalm 121:3
'Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.'

Als de pelgrims optrokken naar Jeruzalem, zagen ze vanuit de verte de bergen waarop Jeruzalem is gebouwd. Die bergen konden vol gevaren zijn door wilde dieren of rovers. De pelgrims konden angstig en bang worden, maar dan zetten ze samen deze psalm in. Mijn hulp is van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal mij beschermen. Hij zal niet toelaten dat mijn voet wankelt. Hij zal voor mij opkomen en me beschermen. Zo is het nog steeds en zo zal het blijven. De Heer slaapt niet, maar weet precies wat we nodig hebben. Als een rechtvaardige valt, staat hij weer op. Als iemand te moe is om verder te gaan, geeft de gedachte aan Gods trouw nieuwe kracht.

vrijdag 10 mei 2013

Geloof je dat

Eeuwigheid Johannes 11:25-26
'Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?'

Jezus zegt wie Hij is en Hij vraagt ons of we dat geloven. Daar draait het helemaal om in het leven. Geloven we wat God ons zegt? Of meten we de woorden van Jezus af aan onze werkelijkheid, aan onze perceptie, aan onze opvattingen? Kan de tegenstelling groter zijn dan in dit verhaal? Lazarus is gestorven en begraven en Jezus vraagt nu aan zijn zussen of ze geloven dat Hij de opstanding en het leven is. Ons verstand verzet zich vaak tegen Gods woorden, ze lijken vaak zo ver van de werkelijkheid. Toch blijft de waarheid waar. Jezus verandert niet als we Hem niet geloven. Hij is en blijft de opstanding en het leven. En ook het andere blijft waar: wie in Hem gelooft zal leven, zelfs als hij al is gestorven. En ieder die leeft en in Hem gelooft, zal nooit sterven. Dat is de uitdagende waarheid die ons wordt voorgehouden. Geloven we dat?

donderdag 9 mei 2013

De juiste voeding

Afgunst 1Petrus 2:1-3
'Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is.'

‘Leg dan af’, lijkt altijd heel wat werk in te houden. Je mag niet meer kwaad zijn, je mag niet meer bedriegen, je mag niet meer jaloers zijn, je mag niet meer… enz. Dat lijken voorwaarden om geestelijk te kunnen groeien. Maar dan staat er ‘en verlangt naar … onvervalste melk, opdat je daardoor mag opgroeien.’ Je groeit door te verlangen naar zuivere voeding, door je daarmee te voeden. Een zuigeling hoeft alleen maar te laten horen dat het verlangt naar melk en de moederborst zorgt voor voeding, onvermengd en zuiver. Groeien gaat dan vanzelf. Maar waarom zou je verlangen naar die goddelijke melk? Omdat je daar al eerder van geproefd hebt sinds je bent geboren als kind van God. Verlang naar Gods liefde en genade, naar Zijn zuivere aanwijzingen en uitleg. Verlang naar dieper inzicht in het werk van Jezus en je zult groeien en geestelijk volwassen worden. Dat afleggen van alle kwaadwilligheid is een gevolg van het drinken van de onvervalste melk. Wanneer Gods liefde door je leven gaat stromen, zal het alle bederf vernietigen.

woensdag 8 mei 2013

Over wie gaat deze psalm

Vijanden Psalm 112:8
'Zijn hele houding is onwankelbaar en angst kent hij niet. Zijn tegenstanders bekijkt hij met blijdschap.'

Psalm 112 is een en al jubel over de man die God van harte lief heeft en wandelt in gerechtigheid. Het gaat hem aan alle kanten goed. Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Zijn huis kent blijdschap en overvloed. Hij deelt uit met vreugde en ontfermt zich over de armen. Zijn naam is bekend en zal eeuwig worden geroemd. Hij wankelt niet en is niet bang. Wie herkent zichzelf in deze beschrijving van de volmaakte mens? Het moet je niet verbazen als niemand zich meldt. Deze psalm beschrijft maar een mens, een unieke persoon, enig in zijn soort, Jezus is zijn naam. Maar wat hebben wij er dan aan om deze psalm te lezen? Het antwoord is even simpel als verbluffend. Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. In Christus ben je verbonden met deze mens, je bent een geworden met Hem die volmaakt is. Zijn bloed stroomt door je aderen, Zijn Geest woont in je binnenste, Zijn leven is je geschonken. Hoe meer dat tot je doordringt, hoe meer je beseft hoe rijk je gemaakt bent in Hem, hoe meer je gedachten en je leven zullen veranderen naar dit beeld. Je mag deze psalm lezen alsof hij over jou gaat. God is bezig je te vernieuwen naar dit beeld, mooi toch?

dinsdag 7 mei 2013

Het woord van Christus

Twijfel Romeinen 10:17
'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.'

Wie twijfelt, kan niet ontvangen. Jakobus legt dat uit. Hij vergelijkt een twijfelaar met een golf van de zee die aanrolt en weer teruggaat. Twijfel is een oplosbaar probleem, je hebt meer voeding nodig. Geloof komt niet zomaar uit de lucht vallen, het is een vrucht van horen. Maar dat horen moet wel uit de goede bron komen, namelijk het woord van Christus. Genade en waarheid zijn gekomen door Jezus Christus. Zijn boodschap is Gods liefde. Hij veroordeelt niet, maar redt. Hij straft niet, maar verlost. Jezus is het bewijs van Gods liefde voor jou. Hij was bereid voor je te sterven uit liefde. God heeft zelf de weg geopend naar Zijn troon. Door Jezus heb je vrije toegang. De twijfel wordt gevoed door de wet. Die zegt dat je zelf aan allerlei voorwaarden moet voldoen om gezegend te worden. Die zegt dat elke zonde tussen jou en God in komt te staan. Maar Jezus leert dat we gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed. Dat niemand nog kan veroordelen wie God heeft gerechtvaardigd. Niets kan jou meer scheiden van Zijn liefde. De zonden zijn vergeven, God gedenkt ze niet meer. Er is nu geen zondeoffer meer nodig. Twijfel niet aan Gods liefde voor jou. Hij zal als een Vader voor je zorgen. Voed je geloof door het woord van Christus. Je bent vrij, je bent veilig, je bent geliefd, je bent heilig, je bent rechtvaardig, je bent een nieuwe schepping, je bent Gods kind voor eeuwig.

maandag 6 mei 2013

Neem eerst zelf voor je uitdeelt

Ontevreden 2Corintiërs 9:8
'God geeft Zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen.'

In een vliegtuig hangt boven elke stoel een zuurstofmasker. Er wordt van tevoren verteld, dat je eerst je eigen masker moet opdoen, voordat je een ander gaat helpen. Dat is logisch, want aan een gestikte helper heb je weinig. Bij genade is het niet anders. Je moet eerst zelf genade hebben ontvangen, voor je anderen ermee kan helpen. Gods genade is altijd overvloedig, meer dan je voor jezelf nodig hebt. Geven is daarom een vrucht van genade en geen opdracht van een wet. Het is heerlijk als je in een situatie bent gebracht om te kunnen geven. Het mooiste om te geven is de genade zelf. Wanneer je ziet dat de ogen van mensen gaan stralen als ze Gods liefde ontvangen, geeft dat een overweldigende vreugde. God IS genadig, altijd, overal. Genade betekent dat er geen veroordeling is, maar zegen. Overvloedige warmte en aanvaarding, vanuit Gods nooit teleurstellende bron. Wie van deze genade geproefd heeft, kan niet anders dan haar doorgeven. In welke vorm dan ook. Praktisch, geestelijk, fysiek, er zijn altijd mogelijkheden om te geven. Niet omdat het moet, maar omdat het kan en omdat je zelf weet hoe heerlijk dat is.

zondag 5 mei 2013

Hemelse wijsheid

Discipline Spreuken 15:5
'Een dwaas zal de lessen van zijn vader negeren, maar wie luistert naar de terechtwijzingen van zijn vader, toont zich verstandig.'

Er is wijsheid van beneden en wijsheid van boven. Met de eerste zijn we van nature vertrouwd. We leren haar van onze opvoeders, op school en in de praktijk. De wetenschap is op deze wijsheid gebaseerd. Het is aardse wijsheid en ons verstand is de bepalende factor. Binnen de aardse wijsheid wordt ons steeds gevraagd wat wij van iets vinden en dan kunnen we er met elkaar over discussiëren. De Bijbel noemt die aardse wijsheid dwaasheid. Voor een kind van God is hemelse wijsheid belangrijk. Die wijsheid komt van God en is gebaseerd op Gods liefde, maar ook op Zijn onbegrensde mogelijkheden. Bij die wijsheid wordt nooit gevraagd wat je ervan vindt en er wordt ook nooit iets ter discussie gesteld. Die goddelijke wijsheid is altijd waar en waardevol. Je reageert erop met gehoorzaamheid, letterlijk, je geeft er gehoor aan door haar toe te passen. De goddelijke wijsheid wordt je geleerd door Gods woord, door Jezus en door de Heilige Geest. Die wijsheid zegent je, verheft je boven je vijanden, vernieuwt je denken, maakt je succesvol en geeft God eer. Houd goed in de gaten met welke wijsheid je je leven wilt verrijken. De aardse brengt de dood voort, de hemelse het leven.

zaterdag 4 mei 2013

Keer terug naar Gods genade

Wanhoop 2Kronieken 30:9
'Want genadig en barmhartig is de HERE, uw God: Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot Hem wederkeert.'

Koning Hizkia bracht het hart van het volk terug naar God. Hij leerde hen dat God genadig en barmhartig is. Het volk was vervallen tot afgoderij en de tempeldienst was verwaarloosd. Je zou kunnen zeggen, dat het volk niet verder had kunnen afdwalen. Hoe kom je vanuit zo’n schuldige situatie terug bij God? Door te wijzen naar Zijn genade en barmhartigheid. De Heer zal Zijn gezicht niet afwenden als je tot Hem wederkeert. De verloren zoon die terugkeerde naar zijn vader, vond open armen en een feestelijke ontvangst. Dat is Gods hart voor de wereld. Jezus kwam om het verlorene te zoeken en te redden. Hoe ver je ook bent afgedwaald, er is een weg terug. God is nog steeds genadig en barmhartig voor iedereen die naar Hem wil terugkeren. Jezus heeft de schuld gedragen, er is betaald voor je terugkomst. Kom zonder vrees en weet je geliefd. Vernieuw je relatie met God op basis van Zijn genade. Hij kijkt naar je uit, echt waar.

vrijdag 3 mei 2013

Voor eeuwig geliefd

Depressie Romeinen 8:38-39
'Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.'

Wat een unieke gerantie geeft Gods woord ons hier. We kunnen onmogelijk worden gescheiden van Gods liefde die in Christus naar ons toekwam. Het is Gods liefde die zich uitstrekte naar zondaars, vijanden en tegenstanders. Die liefde werd gehinderd door de zonden en het gedrag van mensen, zodat zij die liefde niet konden ontvangen. Maar Jezus heeft door Zijn unieke offer de weg naar Gods liefde voor altijd geopend. De voorhang die God verborgen hield, scheurde open toen Jezus stierf aan het kruis. Zijn sterven en opstaan vormen de basis voor de goddelijke garantie van dit vers. Nu kan niets ons ooit nog scheiden van Gods liefde in Christus. In Hem hebben we vrije toegang tot de Vader voor eeuwig. Onder alle omstandigheden mogen we bij Hem zijn om ons opnieuw geliefd te weten.

donderdag 2 mei 2013

Innerlijke kracht voor uiterlijke omstandigheden

Tevredenheid Filippenzen 4:11-13
'Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.'

Paulus, de apostel die als eerste het evangelie van genade verkondigde, werd overal waar hij kwam geconfronteerd met tegenstand. Het waren vooral de joden, aanhangers van het oude verbond, die zich bedreigd voelden door de nieuwe leer van Paulus. Hun tradities stonden op het spel, de offers en de priesterdienst waren niet meer nodig, de tempeldienst met de hogepriester was afgeschaft door God zelf en vervangen door een beter en hoger verbond. Paulus heeft zwaar geleden onder allerlei vormen van vervolging, zijn leven was voortdurend in gevaar. En toch hadden die omstandigheden weinig effect op zijn houding. Hij leerde de mensen om zich te verheugen in de Heer. Hij roemde in de genade, omdat Hij wist dat God in al zijn behoeften zou voorzien. Gevangen of vrij, arm of rijk, in alle opzichten gezegend door het kennen van Hem die hem kracht geeft.

woensdag 1 mei 2013

Voor eeuwig aangenaam

Veroordeling Psalm 32:1
'Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is;'

Toen David deze woorden dichtte, wist hij dat zijn zonde bedekt was en hij voelde zich welzalig. Het was ook heerlijk om niet gedood te worden, maar te mogen blijven leven. Toch was die bedekking onvolmaakt, want eronder lag nog steeds de zonde. Het bloed van bokken en stieren kan de zonde niet wegnemen, alleen tijdelijk bedekken. Tot de volgende zonde zich aandient en er opnieuw een bedekking nodig is. Veel christenen leven nog steeds zo. Ze gaan van zonde naar zonde en vragen steeds opnieuw om een bedekking. Maar Jezus heeft geen bedekking gegeven, maar een totale oplossing. Door Zijn eigen bloed heeft hij de zonden niet alleen vergeven, maar ook totaal weggedaan. Voor God bestaan je zonden niet meer. Dat zegt niets over jou en je gedrag, maar alles over de kracht van het offer van Jezus. Gelovigen zijn door dat ene offer voor eeuwig volmaakt geworden voor God. De zonden gedenkt Hij niet meer en wij doen dat daarom ook niet. Wij gedenken Jezus, Gods genade en voelen ons bevoorrecht. God heeft ons lief en geen verkeerde handeling kan daar iets aan veranderen. We zijn aangenaam gemaakt in de Geliefde, voor eeuwig.