donderdag 31 oktober 2013

Geen loon maar onverdiende gunst

Romeinen 11:35
‘Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet?’

Voor wat hoort wat zegt het spreekwoord. Helaas denken veel gelovigen dat ook ten opzichte van Gods goedheid en zegen. Maar de werkelijkheid is, dat God niet uitbetaalt wat wij voor Hem verdienen, maar dat Hij schenkt uit liefde. Alle wereldgodsdiensten zijn gebaseerd op goede werken, inspanningen die mensen leveren om de gunst van hun god te zoeken. Of ze die ook krijgen blijft onzeker, want ja, hoe zal hij of zij reageren? Is de inspanning groot genoeg, of wordt die weer teniet gedaan door een paar verkeerde daden? De mens verootmoedigt zich en vraagt vergeving, zonder te beseffen dat de Vader in de hemel genadig is en barmhartig, goedertieren en trouw. Hij heeft alle schuld vergeven en zich met de wereld verzoend door het ene offer van Zijn Zoon, Jezus Christus. God is geen beloner van goed gedrag, want dan zou niemand iets ontvangen. God schenkt uit genade, omdat Hij van je houdt. Niemand kan veroordelen wat God heeft gerechtvaardigd. Stop met werken voor loon bij God. Stop met smeken om een zegen, alsof je Ezau bent die alles heeft verspeeld. Het enige wat God vergoeden zal, zijn de jaren dat de kaalvreter zijn gang kon gaan. Je zult meer dan overvloedig worden gezegend, zijn gezegend, vanuit Gods volheid van genade. Hij geneest je wonden en herstelt wat is geroofd, omdat Hij je liefheeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten