woensdag 19 maart 2014

Een geliefde zoon

2Petrus 1:17
‘Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.’

Ieder mens heeft behoefte aan positieve bevestiging en het meest belangrijk is die van je vader. Terwijl de machthebbers en hooggeplaatsten uit de tijd van Jezus Hem beschuldigden en vernederden, werd Hij door Zijn Vader verheerlijkt. Jezus zocht geen bevestiging bij mensen, maar de woorden van Zijn Vader waren voor Hem de kracht die Hij nodig had om Zijn werk te voltooien. Bij Zijn doop in de Jordaan en bij Zijn kruisiging klonken dezelfde woorden: dit is mijn geliefde zoon. Mensen kunnen je naar beneden halen met hun woorden, maar de woorden die van God komen, zijn veel belangrijker. Ook wij zijn geliefde zonen en geliefde dochters van God. Ook in ons heeft Hij een welbehagen, omdat we aangenaam gemaakt zijn in de Geliefde, in Jezus.