zondag 23 maart 2014

Gods trouw stopt nooit

Klaagliederen 3:22-23
'Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!'

Midden in de ellende van de ballingschap, staat dit zinnetje tussen de regels die beschrijven wat er allemaal verloren is gegaan. En je kan je niet voorstellen wat het is om alles kwijt te zijn en als gevangene in een vreemd land te moeten wonen, zonder de vreugde van Jeruzalem, de tempel, de feesten, de rituelen , het gezang, de priesters en de offers. Temidden van de ellende, diep in de put, opeens beseffen, dat het Gods goedheid is, dat je nog bestaat. Zijn trouw zien, Zijn gunstbewijzen elke morgen. Zijn barmhartigheden houden niet op. Dat is de Spirit, de Geest van God die in de duisternis het licht laat zien. Dat houdt je op de been, tot de dag aanbreekt van de omkeer. Je omstandigheden kunnen langdurig tegen zitten, maar de gunstbewijzen van God zijn er elke morgen, ze houden niet op.