maandag 10 maart 2014

Het oordeel is al voltrokken

Johannes 16:11
‘En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.'

De Heilige Geest overtuigt ons ervan dat het oordeel over onze zonden voorbij is. De overste van deze wereld is de duivel door de zonde van Adam, maar Jezus heeft hem overwonnen en ontwapend. Niet door zijn wapens te stelen, maar door zijn slachtoffers te bevrijden en mee te nemen. We zijn voor de boze niet langer bevreesd, omdat we door Jezus uit de duisternis in het licht zijn gebracht. We zijn geen slaven meer van de ongerechtigheid, maar kinderen en dienaren van God. Bevrijd om vrij te zijn. En wanneer er druk of vervolging of benauwdheid in ons leven komt, dan overtuigt de Geest van God ons ervan dat het niet komt door onze zonden. Die zijn voor goed weggedaan en God gedenkt ze niet meer. Blijf in je overwinning staan, dat wil de Heilige Geest je zeggen en leren. In Hem ben ik meer dan overwinnaar.