vrijdag 7 maart 2014

Het ultieme offer van Gods liefde

Jesaja 53:10
‘Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.’

Hoe kan het een vader behagen om zijn zoon te offeren? Toch behaagde het de Here om Jezus te offeren als schuldoffer voor de zonden van de wereld. Het was de ultieme uiting van Gods liefde voor ons. En tevens de ultieme uiting van Jezus’ liefde voor de Vader en voor ons. Want het plan van God moest voortgang hebben. God wil dat alle mensen behouden worden. God wil nakomelingen die een lang leven hebben. Dat behaagde de vader, dat de gevolgen van Zijn offer zo geweldig zouden zijn. De opbrengst van het sterven van Jezus en van Zijn opstanding uit de dood, zal tot in eeuwigheid gezien worden. De hemel en de aarde worden vol met de heerlijkheid van God in Zijn kinderen. Zij zullen de afstraling van Zijn liefde zijn, net zoals Jezus.