maandag 17 maart 2014

Verheerlijk je Vader

MattheĆ¼s 5:16
‘Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.’

Op de lokale tv in het Westland is een programma dat heet ‘Van wie ben jij er een?’ Mensen worden geinterviewd en vertellen over hun afkomst. Het is natuurlijk leuk als je in de kinderen iets van de ouders herkent. In de Bergrede laat Jezus zien, dat onze afkomst Gods licht vaak in de weg staat. We laten meer duisternis zien dan licht. Jezus legt uit hoe mensen van het licht leven in deze wereld. Ze zijn zachtmoedig, rein, zoeken niet naar de eer van mensen, ze stichten vrede en zijn gericht op hun Vader in de hemel. Van Hem hebben ze deze eigenschappen ontvangen en Jezus zegt: ‘Laat dat licht zien, verberg het niet. Want daarmee eer je je Vader in de hemel.’ De enige manier om die wens van Jezus te vervullen, is om te geloven dat God je Vader is. Te geloven, dat Hij je heeft voorzien van alles wat je nodig hebt om onbezorgd te leven. Ga vooral niet proberen zelf dat licht te zijn, want alleen de Vader kan dat licht in jou laten zien. Het enige werk waar we ons voor mogen inspannen, is om naar onze Vader te blijven opzien. Hoe meer we van Hem zien, hoe meer Hij in ons wordt gezien.