zondag 13 april 2014

Gods werk in ons

Markus 7:15
'Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt.'

Jezus en Zijn discipelen kregen veel verwijten over hun gedrag. De buitenkant zag er soms niet goed uit, vooral niet op de sabbat, want dan waren nog veel meer dingen verboden dan op de andere dagen. De FarizeeĆ«rs en Schriftgeleerden letten daarop, ze leerden het volk hoe ze zich moesten gedragen. Ze dachten dat God daar blij mee was, maar daarin zaten ze fout. Jezus kwam juist laten zien, dat God let op de binnenkant. Het hart van de mens is de boosdoener. Geen mens kan een hart veranderen, maar God kan dat wel. Hij zegt: ‘Ik geef je een nieuwe Geest in je binnenste en je zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.’ Dat is het nieuwe verbond in het bloed van Christus. God heeft door de Heilige Geest Zijn liefde in ons hart uitgestort. Van daaruit begint de verandering. God werkt dat zelf in ons uit, omdat Hij weet, dat niemand anders dat kan. Wij hoeven alleen te geloven, dat Hij het werk is begonnen en het ook zal voleindigen tot het einde toe. Dan zullen we voor Hem staan, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. En wie denk je dat de eer daarvoor krijgt? Het Lam dat geslacht is en niemand anders. We leven uit Zijn genade.