dinsdag 22 april 2014

Vader vergeef het hun

MattheĆ¼s 27:43
'Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat die Hem nu verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.'

De hogepriesters, de Schriftgeleerden en de oudsten bespotten Jezus, evenals de misdadigers naast Hem aan het kruis. Niemand had door wat er werkelijk gebeurde. Niemand wist dat God daar de grootste daad van liefde demonstreerde. Zijn eigen Zoon werd als offer gebracht voor de schuld van de wereld. Natuurlijk had God Hem kunnen verlossen, maar dan waren wij verloren gegaan. Natuurlijk had Jezus van het kruis kunnen komen, maar dan waren wij nog in onze zonden en hadden we uitzicht op Gods eeuwige oordeel. Het is Gods genade dat Hij de spotters en haters heeft verdragen uit liefde. ‘Vader vergeef het hun’, sprak Jezus aan het kruis, ‘zij weten niet wat zij doen.’ En het is ons vergeven. Alle zonden zijn voor eeuwig weggedaan, omdat Jezus niet van het kruis kwam, maar bereid was te sterven en op te staan. Onze schuld is voor eeuwig verzoend en we hebben een nieuwe Geest in ons binnenste. Die laat ons zien wie Jezus werkelijk is.