woensdag 30 april 2014

Wees dankbaar

1Tessalonicenzen 5:18
‘..dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.’

Veel mensen vragen zich af wat Gods plan met hun leven is. Alsof God voor elk mens een plan heeft waarvan je niet mag afwijken. Als dat waar is, moet je voortdurend op je hoede zijn en je afvragen of je nog wel Gods plan volgt. Om wie draait het dan denk je, alleen om jezelf. Met wie ben je dan bezig? Alleen met jezelf. Dat is een wettisch leven. Je moet je dan voortdurend afvragen: doe ik het goed, of doe ik het fout? Wat wil God van mij? Dat is geen vrijheid, dat is gebondenheid, dat is leven uit angst in plaats van uit geloof. Gods wil voor ons leven is, dat we leven uit geloof, Hem leren kennen en dat we dankbaar zijn. Ons leven is Christus en in Hem doen we niets fout. Je bent vrij en kan kiezen wat je wilt. Niet alles is nuttig, niet alles bouwt op, maar alles is geoorloofd. Bij een verkeerde keuze, keer je gewoon terug. Je leeft niet onder veroordeling maar onder genade. In Christus is er geen aanklacht of veroordeling meer. Het enige wat overblijft is danken. Dankbaar zijn voor Gods goedheid en genade aan jou betoond.