maandag 19 mei 2014

Alles uit geloof

Romeinen 4:16
‘Daarom is het alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is,’

Het volk Israƫl leefde sterk verweven met de wet van Mozes. Hun religieuze bestaan kon niet zonder de tempel, de offers, de priesters en de altaren. Er is geen ander volk op aarde dat zo met God verbonden was. En toen kwam Jezus. Hij predikte geloof in plaats van ijver. Liefde en bewogenheid in plaats van discipline en werken. Geloof is wat God in het hart van Abraham legde, toen Hij hem vroeg zijn land te verlaten en Hem te geloven in de weg die Hij wijzen zou. Dat geloof legt God ook in ons hart. We mogen Jezus volgen en geloven dat Hij ons als een Goede Herder leiden zal naar grazige weiden met een leven in overvloed. Geloof gaat soms tegen alle tradities in, gaat soms de regels voorbij. Geloof is niet te verklaren, het doet soms wat nog niemand ooit deed. God heeft ons genade geschonken, vrijgesproken van schuld, als Zijn kinderen aangenomen. Hij vraagt ons dat te geloven en erin te wandelen. Door Jezus, de beloofde zoon van Abraham, is heel de aarde gezegend. Geen wet, maar geloof is wat ons door God wordt geleerd.