vrijdag 23 mei 2014

Geloof alleen

Galaten 2:16
'.. wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.'

Hoe word ik rechtvaardig voor God? Door mijn inspanningen om een goed mens te zijn, of door te beseffen dat ik nooit goed genoeg kan zijn en Gods genade te accepteren? De vraag stellen, is hem beantwoorden. Deze tekst is zo duidelijk, die heeft geen verdere uitleg nodig. Hoe meer je beseft dat Jezus je leven is, des te meer leef je zonder veroordeling en schuldgevoelens. God heeft in Christus al je zonden vergeven en Hij gedenkt ze niet meer. Aan het kruis is ermee afgerekend, voorgoed. Als je nu nog je zonden gaat belijden, geloof je niet dat ze zijn weggedaan. Daarmee doe je Jezus tekort. Hij heeft je gerechtvaardigd, je rein verklaard en genezen. Ontken dat niet door vrome nederigheid. Ga leven en genieten van Gods genade. Geen wet kan jou voor God nog beschuldigen of veroordelen. Veroordeel ook jezelf niet, alles is weggedaan, het is volbracht. Ga genieten en leven onder het besef van Gods goedkeuring en zegen. Dat is genade.