dinsdag 20 mei 2014

Genade en waarheid

Johannes 1:17
‘.. want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.’

Er is geen wet die een mens rechtvaardig kan maken voor God. De wet die Mozes bracht, was een aanklacht tegen de menselijke natuur. Door die wet kwam de zonde aan het licht. De wet beschuldigt. Heel anders is het met Jezus. Hij bracht geen nieuwe regels en voorschriften, maar kwam met de oplossing. Hij kwam namens God de heerschappij van de zonde over de mens beƫindigen. Hij werd zelf tot zonde gemaakt, hoewel Hij zonder zonde was, om ons ervan te verlossen. Niet alleen de schuld is weggenomen, maar de zondaar is met God verzoend voor eeuwig. Dat is genade. Jezus is Gods genade in eigen persoon. Uit genade zijn we behouden, door het geloof, en dat niet uit onszelf, maar het is een geschenk van God. Wat Mozes niet kon en wat de wet niet kon, heeft Jezus gedaan. We zijn rechtvaardig gemaakt en heilig, en we mogen leven als Gods geliefde kinderen voor eeuwig.