dinsdag 27 mei 2014

Koren, most en olie

Joël 2:19
‘De HERE antwoordde zijn volk: Zie, Ik zal u koren, most en olie zenden, zodat gij daarmede verzadigd wordt, en Ik zal u niet meer prijsgeven tot een smaad onder de volken.’

Koren, most en olie zijn de symbolen van zegen, van overvloed. Daarmee verwijzen ze naar de overvloed die ons door Jezus is geschonken. Hij zei, dat Hij gekomen was om leven en overvloed te geven. Koren komt voort uit een graankorrel die in de grond is gelegd en gestorven, dat wijst naar de dood en opstanding van Jezus. Most is de opbrengst van de wijnstok, wie in Hem blijft, draagt veel vrucht. Olie verwijst naar de olijf die eerst moet worden uitgeperst voordat hij de kostbare olie geeft. De Here Jezus is voor ons uitgeperst, in de aarde gelegd, en nu een bron van overvloedige zegen. Nooit meer worden we prijsgegeven aan de smaad van de volken. Nooit meer zal de vijand over ons kunnen heersen. Zie, zegt God, Ik zal u koren, most en olie zenden, zodat gij daarmee verzadigd wordt. Het is alles uit Gods hart naar ons toegebracht, pure genade.