zaterdag 17 mei 2014

Leven uit Gods ontferming

1TimotheĆ¼s 1:13
'hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb,'

Paulus denkt regelmatig na over zijn leven voor en na zijn ontmoeting met Jezus. Hij komt tot de conclusie dat zijn leven voor het kennen van Jezus, een leven was in onwetendheid. Hij noemt het ergens anders zonder enige waarde, vuilnis. Het was een leven vol religieuze ijver, maar zonder God. Hij deed het voor God, misschien wel uit liefde voor de traditie, maar niet met God, door God, uit God. Wat een verschil of je leven bij God begint of bij jezelf. Of het op God gericht is of op jezelf. Mij is ontferming bewezen, schrijft Paulus. Zo ziet hij dat. Het is pure genade dat God hem zocht op weg naar Damascus. Het veranderde zijn leven en zijn doel totaal. Van ongeloof en ijver naar geloof en rust. Van onwetendheid naar het kennen van Jezus, persoonlijk en steeds beter. Paulus roept ons op te stoppen met te leven volgens wetten en regels en te zoeken naar een leven met God. Een leven uit Gods ontferming, uit genade, zonder veroordeling om wie je bent of was. Een leven vol rust en vrede, met een hoopvolle toekomst.