woensdag 28 mei 2014

Lijden en verblijden

1Petrus 2:19
‘Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt.’

Er zijn al heel wat boeken geschreven over het vraagstuk van het lijden in de wereld. Er zijn ook heel wat kunstige verklaringen gevonden, maar het blijft toch wringen. Het lijden in de wereld kent vele oorzaken, maar waar Petrus hier over schrijft is het lijden om Christus’ wil, het lijden omdat je met God rekening houdt. Er is geen groep mensen die zo gehaat wordt als de kerk van Jezus Christus. De haat die bij de kruisiging geopenbaard werd, heeft zich daarna voortgezet. Tot vandaag de dag worden christenen vervolgd. Dat is de ene kant, de andere kant is, dat God het genade noemt. Want Hij weet dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid die over ons zal worden geopenbaard. Dat is geen doekje voor het bloeden, maar een werkelijke en krachtige troost. Lijden is verschrikkelijk, maar als dat lijden je een eeuwig gewicht aan heerlijkheid zal schenken, wordt het een lijden met uitzicht. Het donkere dal is het einde niet. God zal ons leiden naar rustige wateren, naar een plaats waar we voor eeuwig bij Hem mogen zijn. Alle tranen zullen worden gedroogd en wat overblijft is eeuwige vreugde. We hebben ondanks vervolging en lijden een hoopvolle toekomst.