dinsdag 24 juni 2014

Al je zonden zijn vergeven

1Johannes 2:12
‘Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil.’

Toen Jezus aan het kruis tot zonde werd gemaakt en stierf voor onze zonden, werden wij ervan gereinigd en verzoend met God. Dit eenmalige offer was de prijs voor de zonden en de schuld van de wereld. Jezus was bereid die prijs te betalen, omdat God de wereld liefheeft. Zijn vlekkeloze leven was het offerlam van God. Onberispelijk was Jezus, zonder tekortkoming of gebrek. Een volmaakt lam, voor een volmaakt offer. Voor eens en altijd is de schuld verzoend en zijn alle zonden vergeven. Niet vanwege een zondebesef van onze kant, of een vruchteloze poging om zonder zonde te leven, maar alleen omdat Gods eigen naam op het spel stond. Jezus stierf voor de eer van Zijn Vader en uit liefde voor de wereld. God heeft de wereld lief en was bereid het meest kostbare te offeren om ons voor eeuwig te verlossen uit de slavernij aan de zonde. Nu zijn we vrij en leven we voor de eer van God. Niet ons gedrag geeft Hem eer, maar ons geloof. Telkens als we ons bewust zijn van een zonde, komt Gods Geest ons overtuigen van onze rechtvaardigheid in Christus. We zijn rein voor eeuwig door het woord wat Hij gesproken heeft: ‘Het is volbracht.’ Satan heeft het nakijken, hij heeft geen enkel recht meer op ons leven. Hij kan beschuldigen wat hij wil, maar het werk van Jezus kan hij niet ongedaan maken. We zijn vrij voor eeuwig, kinderen van God, en al onze zonden zijn vergeven om Zijns naams wil.