zaterdag 28 juni 2014

Door een daad

Romeinen 5:18
‘Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.’

Een daad met grote gevolgen. Twee keer een daad. De ene daad van ongehoorzaamheid stortte alle mensen in het verderf van de zonde. De ene daad van gerechtigheid bevrijdde alle mensen uit het verderf van de zonde. Beide daden zijn gepleegd buiten ons leven om, we bestonden nog niet. We kunnen er dus ook geen invloed op hebben, of schuldig aan zijn. Door Adam zijn alle mensen zondaar en daarom doen we allemaal dingen die we zonde noemen. Religieuze systemen proberen de mens daaruit te bevrijden, maar dat kan niet. Alleen de ene daad van gerechtigheid die Jezus voor ons deed, verlost ons en heeft ons verlost. Door Zijn daad zijn we rechtvaardig voor God en zijn we gaan leven. Houd je niet langer bezig met de ene daad van Adam. Probeer niet langer om geen zondaar te zijn. Maar geloof in de ene daad van Jezus. Hij verklaart je rechtvaardig en Hij verklaart je vrij van zonde en schuld. Richt je blik steeds op de ene daad van Jezus. Hij is je rechtvaardigheid en je leven.