woensdag 18 juni 2014

Drinken met vreugde

Jesaja 12:3
‘Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.’

Jesaja de profeet kondigde verlossing aan. En met de verlossing kondigde hij ook aan, dat er gejubel zou zijn. Vreugde en blijdschap bij het putten uit de bron van heil. Wij zijn in onze tijd zo gezegend met een waterleiding, dat we niet meer naar een pomp of een bron hoeven te lopen voor water. We draaien de kraan open en daar is het, warm of koud, al naar believen. Wie staat er nog te juichen en te springen, te dansen en te zingen, omdat er water uit de kraan komt? Hoe gewoon vinden we het dat er verlossing is en genade? Hoe dankbaar en blij zijn we nog om het heil uit Gods bron? Ze zeggen wel eens dat alles went, maar Gods genade mag nooit wennen, mag nooit afstompen tot zo iets gewoons als water uit de kraan. Sta er weer eens bij stil en wordt opnieuw verwonderd, dat God van je houdt en je elke dag laat drinken uit Zijn bron van heil.