maandag 9 juni 2014

Elk oog zal Hem zien

Romeinen 11:12
‘Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!’

Al eeuwenlang vraagt men zich af wat de verhouding is tussen het volk Israël en de kerk. Israël was altijd Gods volk, maar ze hebben als volk hun Messias niet aangenomen. De kerk wordt ook Gods volk genoemd en dat roept de vraag op of God twee volken heeft. Verwarring volop, evenals meningen en zelfs elkaar bestrijden. Paulus zegt het zo eenvoudig, als wij als niet-Israël, zo gezegend zijn doordat zij Jezus niet erkennen, wat zal er dan voor zegen vrijkomen als ze dat wel doen? Ooit zal het allemaal bij elkaar komen, een kudde met een Herder. Er zijn nog zoveel mensen, joden en niet-joden, die de Christus niet onderscheiden. Zij missen veel en wij moeten hen niet minachten of bestrijden, maar bidden dat hun ogen worden geopend voor de prachtige werkelijkheid die Jezus heeft gebracht. We wachten met elkaar op het herstel en de volheid voor Israël. Tenslotte zal elke knie buigen en elke tong belijden, dat Jezus Heer is, tot eer van God de Vader.