dinsdag 17 juni 2014

Waarom geloof je me niet

Johannes 8:46
‘Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet?’

Dit hoofdstuk van Johannes beschrijft gesprekken die Jezus had met de joden. Hij probeerde duidelijk te maken wie Hij was, maar Hij werd niet begrepen. Het was alsof Hij een andere taal sprak, alsof de betekenis van Zijn woorden onbekend was. Je zou het een spraakverwarring kunnen noemen. Jezus sprak over het geestelijke, over vrijheid, over licht, over Zijn Vader die hem gezonden had. Maar de mensen reageerden vanuit hun vlees, ze noemden Hem een leugenaar en bezeten. De waarheid van Jezus was niet de waarheid van de mensen die Hem hoorden. Voor hen was Mozes de waarheid en het feit dat ze kinderen van Abraham waren. Maar Jezus laat zien dat die waarheid hen niet vrij kan maken, omdat ze slaven van de zonde zijn. Hij probeert aan te geven dat er alleen vrijheid kan zijn door Hem te geloven, door Hem te erkennen als de door God gezonden Messias. ‘Waarom geloof je me niet? Wie overtuigt Mij van zonde? Zie je dan niet dat Ik anders ben, dat Ik geen zonde doe zoals ieder ander?’ Na deze gebeurtenissen opent Jezus de ogen van een blinde. Maar ook dat overtuigt hen niet. Wat moet God nog meer doen, om de wereld te overtuigen? Hij liet Jezus sterven en opstaan uit de dood, maar ook dat wordt niet geloofd. Alle zonden zijn vergeven, je bent verzoend met God. Geloof je het?