woensdag 23 juli 2014

De zonde tegen de Heilige Geest

MattheĆ¼s 12:31
‘Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden.’

Het werk van de Heilige Geest is om Gods hart te openbaren. Toen Jezus op aarde was, deed Hij dat en nu is dat het werk van de Geest. Jezus zei: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’, en de Geest wil alleen maar dat we Jezus gaan zien in al Zijn glorie. Het getuigenis van de Geest is Jezus. Wie dat getuigenis niet aanneemt, kan geen vergeving ontvangen, want er is geen andere weg tot de Vader dan door Jezus. Jezus heeft de wereld met God verzoend, door de zonde van de wereld weg te nemen. Hij is het Lam van God dat geslacht is. Er is geen andere weg dan via het bloed van Jezus. Wie dat lastert en afwijst, wijst zijn eigen redding af. En hoewel God wil, dat alle mensen behouden worden, bepalen we zelf of we het getuigenis van de Geest over Jezus willen aannemen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Er is geen vergeving mogelijk voor hen die Gods genade afwijzen. Dat is de lastering tegen de Heilige Geest. Niet een of andere daad van ons, maar het afwijzen van Gods genade. Zondigen tegen de Geest doet iedereen die zich nog niet heeft bekeerd. Maar op het moment dat je Jezus als je Redder aanvaardt, is ook deze zonde je vergeven.