donderdag 31 juli 2014

Een kratje sinaasappels

Romeinen 5:8
‘God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.’

Liefde bewijs je niet door woorden, maar door daden. Mijn broer zette ooit uit liefde voor mijn moeder een krat sinaasappels in de schuur. Hij wachtte op haar reactie, maar die kwam niet, omdat zij het kratje nooit gevonden heeft. Als je iets doet uit liefde, moet je ook zorgen dat het gezien wordt, dat het wordt opgemerkt. De kruisiging van Jezus is niet onopgemerkt gebleven. De wereld spreekt er duizenden jaren later nog over. Het treurige is, dat velen wel weten dat Jezus gekruisigd is, maar Gods liefde er niet in zien. God bewees Zijn liefde voor de wereld door voor haar te sterven. God die in mensengedaante op aarde verschijnt om Zijn liefde te verklaren, om gebondenen te bevrijden, om zieken te genezen, om te verlossen en te zegenen, Hij wordt door velen niet gezien, niet herkend. Mensen snakken naar liefde en omarming, maar zijn blind voor Gods liefde. Wat kunnen we anders doen dan wijzen naar Gods liefde en tegelijk die liefde praktisch maken. Hoe? Misschien door een kratje sinaasappels, want als Gods liefde je heeft geraakt, kom je vanzelf op liefdevolle idee├źn.