vrijdag 4 juli 2014

God is liefde

1Corintiƫrs 13:13
‘Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.’

Een kruis, een anker en een hart, dat zijn de symbolen van geloof, hoop en liefde. Het zijn kenmerken van Gods hart. Hij is Degene in wie we geloven, door Hem hebben we hoop en Hij is de liefde zelf. Heel Gods wezen is liefde, genade en ontferming. Het gaat bij geloof, hoop en liefde niet om ons, maar om Jezus. Heel hoofdstuk 13 van de brief aan de Corinthiƫrs beschrijft de liefde die Jezus openbaarde. Waarom is de liefde het meeste van deze drie? Omdat de liefde blijft. Geloof en hoop hebben we tijdelijk nodig op aarde, maar liefde hebben we voor eeuwig nodig. God is liefde en vanuit die liefde wordt ons geloof en onze hoop gevoed. Hoe meer we gericht zijn op Gods liefde voor ons, hoe meer we veranderen van angstige, bezorgde mensen naar kinderen van God die rust vinden in Zijn trouw, Zijn geduld, Zijn genade.