maandag 7 juli 2014

Je hoeft niet bang te zijn

MattheĆ¼s 8:26
‘En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil.’

Waarom zijn wij bang? Omdat we bij elk probleem kijken naar onze eigen mogelijkheden voor een oplossing. Geloof richt zich op Gods mogelijkheden, maar die komen in ons hoofd niet op. Wie bedenkt nu in een storm dat je ertegen kan spreken? Wie bedenkt nu dat God wel brood uit de hemel zal geven als je met miljoenen door de woestijn trekt? Gods oplossingen zijn ons van tevoren niet bekend. Daarom moet er vertrouwen zijn. Niet in oplossingen, maar in de God die oplossingen geeft. Hij zegt: wees niet ongelovig, maar gelovig. Hij zegt ook: wees in geen ding bezorgd, want Ik zorg voor je, wat zou een mens je doen? En ook: zie Ik ben met je, alle dagen. We mogen leren groot te denken over Gods oplossingen, groot te denken over Zijn trouw. Er zal je niets ontbreken wanneer je op Hem vertrouwt. En zelfs als je ontrouw bent, zal Hij voor je zorgen. Laat je overtuigen door Gods liefde en de angst zal uit je leven verdwijnen.