dinsdag 22 juli 2014

Jezus is Gods vreugde

1Kronieken 16:27
‘Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en vreugde in de plaats waar Hij woont.’

David gaf, nadat hij de ark in Jeruzalem had gebracht, opdracht aan de zangers en muzikanten om God dagelijks te loven met een lied dat hij gemaakt had. Asaf en zijn zonen kregen daarvoor de verantwoordelijkheid. Het was een loflied over Gods goedheid en glorie, over zijn roemruchte daden, zijn beloftes en zijn wonderen. Een van de regels uit dit lied vormt de tekst van vandaag. Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en vreugde in de plaats waar Hij woont. Ik zie daarin een prachtige beschrijving van Jezus, zittend aan de rechterhand van de Vader. Zijn werk is volbracht en daar geniet de hemel van. Alle macht en heerlijkheid is Hem gegeven, Hij heeft de hoogste naam, is met het hoogste gezag bekleed. Er is vreugde rondom Gods troon, vreugde over elke geredde ziel, vreugde om Gods plan dat wordt volvoerd. Alles keert ten goede voor degenen die God liefhebben. David was vertrouwd in Gods huis, hij wilde er tot in eeuwigheid verblijven. Maar als koning wilde hij dat zijn volk die plaats ook kende, te beginnen bij de priesters. Dagelijks zingen over Gods goedheid en glorie verheft het hart. Het tilt je op boven je gedachten en je mag al genieten van de hemelse werkelijkheid.