maandag 21 juli 2014

Jezus, onze hogepriester

Hebree├źn 9:25
‘.. ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, ..’

De hogepriester uit het oude testament bracht elk jaar op grote verzoendag een offer voor de zonden van het volk, in onwetendheid bedreven. Maar het was niet zijn eigen bloed dat hij bracht en het offer dat hij bracht moest jaarlijks worden herhaald. De zonden werden erdoor bedekt, niet weggenomen. Wat een verschil met de Hogepriester van het nieuwe verbond, Jezus. Hij gaf zijn eigen bloed, eens voor altijd. Door Zijn ene offer is er een eeuwige verzoening gekomen. God heeft zich met de wereld verzoend. Wie dat ene offer van God aanvaardt, is voor eeuwig rechtvaardig. Het ene offer van Jezus maakte ons voor altijd heilig, rechtvaardig en rein in Gods ogen. Misschien voel je jezelf niet heilig en rein, maar dat verandert niets aan de waarheid. Jezus is onze Hogepriester, Hij vertegenwoordigt ons bij God de Vader. Zijn rechtvaardigheid is geldig voor ieder die gelooft. Zijn bloed beschermt ons tegen elke veroordeling. Eens voor altijd, dat zijn kernwoorden bij wat Jezus heeft gedaan. Zijn volmaakte offer maakt alle andere inspanningen overbodig om in het reine te komen met God. Door Hem hebben we vrijmoedig toegang tot de troon van genade. We worden gezegend met rust en vrede als we dat ene offer op waarde schatten. We leven voor eeuwig verzoend met God, dankzij onze Hogepriester, Jezus.