donderdag 10 juli 2014

Nieuw land

Jeremia 4:3
‘Want zo zegt de HERE tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem: Ontgint u nieuw land en zaait niet tussen de doornen;’

Doornen horen bij de vloek die over de aarde kwam na de zonde van Adam. God wil niet dat we ons uit de vloek proberen te werken, Hij wijst ons nieuw land. Jezus heeft de vloek van de wet gedragen door voor ons een vloek te worden aan het kruis. Wij mogen leven in het nieuwe land van Gods genade. We zijn vrije kinderen van God en mogen met vrijmoedigheid zaaien vanuit Gods gerechtigheid. Hij heeft ons uit de duisternis in het licht geplaatst. Blijf niet zaaien tussen de dorens, ontgin het nieuwe land. Zaai op het fundament van gerechtigheid en liefde en ontvang een overvloedige oogst. Jezus droeg de doornenkroon, zodat wij verlost zouden leven van de vloek. Wij leven onder Gods zegen en goedkeuring, omdat Jezus ons leven is geworden. De doornen zijn voorbij, de vloek is voorbij, ontgin u nieuw land. Blijf niet tobben over je zonden, maar ga genieten van Gods vergeving. Je bent voor eeuwig verzoend met God door het bloed van Jezus. Hij geeft je het nieuwe land, jij mag het ontginnen.