woensdag 2 juli 2014

Roemen in zwakheid

Psalm 20:7
‘Dezen beroemen zich op wagens en genen op paarden, maar wij roemen in de naam van de HERE, onze God.’

Wat is je kracht wanneer er een vijand op je af komt? Ga je je manschappen en je materieel tellen en beoordelen, of heb je genoeg aan Gods belofte, dat Hij met je is, alle dagen tot aan de voleinding der wereld. In Psalm 20 is het duidelijk, niet de paarden of de wagens geven gerustheid, maar de naam van de Here, onze God. Onder druk zal blijken wat je gelooft en wat alleen verstandelijke kennis is. Je verstand helpt je niet, evenmin als de wagens en ruiters. Het is het geloof wat alle dingen mogelijk maakt. Het is het geloof in de naam van de Here, onze God, die ons in alles meer dan overwinnaar laat zijn. Paulus zegt: ‘Als ik moet roemen, zal ik roemen over mijn zwakheid.’ Hij weet dat hij in zichzelf de kracht mist om staande te blijven tegenover de aanvallen die hij moet verduren. Maar hij zegt tegelijk: ‘Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Gods genade is mij genoeg.’ Wanneer de vijand je wil imponeren met wagens en ruiters, mag jij je veilig weten in de naam van Jezus, de naam boven alle naam. Hij heeft de strijd gestreden en overwonnen. In Zijn overwinning weerstaan we elke vijand.