woensdag 30 juli 2014

Vol vertrouwen op de Heer

Psalm 112:7
‘Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de HERE;’

Als angst de overhand krijgt, begint de focus op God te vervagen. Je vergeet Zijn beloftes, rust niet langer in Zijn trouw. De vrede stroomt weg uit je gedachten en onrust komt ervoor in de plaats. Angst berust vooral op leugens, op een verkeerde verwachting, omdat je de toekomst niet ziet vanuit Gods perspectief. Je denkt alleen aan het ergste en je wordt onzeker. Vrede en rust zijn kenmerken van Gods tegenwoordigheid in je gedachten. Wanneer angst de kop opsteekt, is het beste wat je kan doen, de dingen bedenken die van boven zijn, waar Christus is. Toen Jezus angstig werd, vlak voor de kruisiging, kwam er een engel uit de hemel om Hem te wijzen op de opstanding uit de dood en op de vreugde daarna. Angst is de vrucht van een verkeerde gedachte die door de tegenstander op je wordt afgevuurd. Er zijn zoveel angsten, maar uit die alle redt God je, wanneer je opnieuw gaat schuilen in Zijn tegenwoordigheid. Hij zal voor je zorgen, Hij neemt al je angsten weg. Je hart wordt weer rustig en je vertrouwen is hersteld. De rechtvaardige komt nooit ten val.